Zaloguj się

XII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2024-05-23

Data zakończenia: 2024-05-24

Miejsce konferencji: Wydział Ekonomiczny SGGW, Warszawa

Organizator: Katedra Logistyki SGGW, Koło Naukowe Logistyki

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w logistyce. Główne obszary tematyczne dotyczą: logistyki 4.0, sztucznej inteligencji w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, cyfrowych bliźniaków, inteligentnych magazynów, robotyzacji i automatyzacji w branży TSL, autonomicznego transportu, optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o loT i AI, wykorzystaniu Big Data w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także wielu innych zagadnień dotyczących współczesnych wyzwań w łańcuchu dostaw.

Warszawskie Dni Logistyki to konferencja na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – organizowana wspólnie przez studentów stowarzyszonych w Kole Naukowym Logistyki oraz Pracowników Katedry Logistyki.

Konferencja już jedenaście razy była miejscem wymiany poglądów zarówno ambitnych studentów, doświadczonych przedstawicieli świata nauki, jak i cenionych naukowców. Celem Warszawskich Dni Logistyki jest upowszechnienie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez konfrontację biznesowego i naukowego punktu widzenia na przyszłe wyzwania na rynku usług logistycznych. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji są –„Warszawskie Dni Logistyki. Sztuczna inteligencja w logistyce”.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki, zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. 

Więcej na stronie Wydarzenia.