logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Magazyny ID Logistics z certyfikatami IFS i CID

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ID Logistics Polska, międzynarodowy dostawca usług logistycznych, po raz kolejny uzyskał certyfikat IFS Logistics. W tym roku proces certyfikacji objął cztery magazyny zarządzane przez firmę. Uzyskana ocena na poziomie "wyższym" jest potwierdzeniem, że przeprowadzane w nich procesy magazynowania i składowania towarów spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.

   Obecnie ID Logistics wdraża także Wewnętrzny Standard Jakości - CID, wspierający kontrolę i efektywne zarządzanie operacjami magazynowymi. Docelowo obejmie on wszystkie centra dystrybucyjne w Polsce. System, gwarantujący jeszcze większą sprawność operacyjną, będzie stopniowo rozszerzany o każdy nowo uruchomiony magazyn. Jednym z głównych celów Programu Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics jako firmy globalnej, jest wdrożenie systemu CID we wszystkich krajach na świecie, w których prowadzi działalność.

   Certyfikat IFS
IFS, czyli International Featured Standard, jest jednym z najważniejszych, międzynarodowych  standardów bezpieczeństwa i jakości przyznawanych dostawcom produktów spożywczych do sieci handlowych. Gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi oraz zapewnia wysoką jakość obsługi w całym łańcuchu dostaw. Jedna z jego norm, IFS Logistics, przeznaczona jest dla firm logistycznych, które świadczą usługi dla tego sektora w zakresie transportu, magazynowania oraz dystrybucji żywności i dodatkowo - produktów nieżywnościowych.

- Obecnie jest to jedyny certyfikat, który w tak znaczącym stopniu, dedykowany jest ocenie procesów logistycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów. Firmy, które uzyskały IFS Logistics, nie tylko spełniają określone, bardzo restrykcyjne wymagania, ale przede wszystkim muszą być nastawione na ciągłe samodoskonalenie i wprowadzanie nowych rozwiązań - powiedziała Matylda Głowa, manager ds. jakości ID Logistics Polska.

   W tym roku procesem certyfikacji zostały objęte łącznie cztery magazyny zarządzane przez ID Logistics - w Błoniu, Będzinie i dwa w Piotrkowie Trybunalskim. Trzy z nich otrzymały ten certyfikat po raz drugi (systematyczny coroczny bardzo restrykcyjny audyt re-certyfikujący). Audytorzy z  firmy Bureau Veritas  Polska bardzo wysoko ocenili każdą ze sprawdzonych lokalizacji, przyznając ocenę na poziomie wyższym - ponad 95% zgodności ze standardem.
   Przyznanie IFS Logistics poprzedziły audyty, przeprowadzone przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska. Ich zakres został określony w 160 punktach kontrolnych. W szczegółowy sposób poddano ocenie wdrożone w magazynach systemy jakości, zarządzania i operacji. Sprawdzono, m.in. obowiązujące procedury zarządzania bezpieczeństwem i jakością składowanych towarów, nadzór nad infrastrukturą (m.in. warunki przechowywania żywności, wyposażenie budynków i zgodność stosowanych urządzeń z normami prawnymi), przebieg procesów operacyjnych (m.in. systemy obsługi towarów i szybkość reakcji w przypadku konieczności wycofania wadliwej partii towaru) oraz schematy działań w sytuacjach kryzysowych. Kontroli poddane zostały sposoby segregacji i utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych oraz metody dezynsekcji i zabezpieczania budynków przed szkodnikami. Audytorzy oceniali także obowiązujące systemy zarządzania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, zasady współpracy z dostawcami oraz zaangażowanie kadry zarządzającej w procesy wdrażania polityki jakości.

   CID - Wewnętrzny Standard Jakości ID Logistics
W tym roku firma ID Logistics Polska rozpoczęła wdrażanie Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics o nazwie CID (Certyfikacja ID). Jest to system opracowany przy udziale niezależnej, zewnętrznej firmy certyfikującej EuraCRP, z  którą współpracuje ID Logistics. System, stanowiący "know-how" firmy, doczekał się już szóstej wersji i  ciągle się rozwija.  W 2016 roku planowane jest wdrożenie kolejnej, siódmej wersji. CID zapewnia standaryzację systemów zarządzania i wysoki poziom procesów operacyjnych we wszystkich magazynach Grupy ID Logistics na świecie.
   CID jest wdrażany na podstawie 15 zobowiązań - Dobrych Praktyk Operacyjnych, które dotyczą wszystkich procesów mających wpływ na sprawne i efektywne zarządzanie magazynem. Do sprawdzanych obszarów należy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (m.in. planowanie, szkolenia, oceny pracownicze), normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Oceniane są procesy operacyjne i magazynowe (m.in. procesy logistyczne od przyjęcia towaru po jego wydanie, organizacja i zarządzanie stockiem magazynowym), nadzorowanie infrastruktury (m.in. zasady wykorzystywania wyposażenia i sprzętu operacyjnego) oraz metody postępowania z artykułami niebezpiecznymi i chemicznymi. Ważnym aspektem standardu CID jest wdrażanie elementów systemu zarządzania środowiskowego poprzez działania minimalizujące wpływ prowadzonej działalności na stan środowiska. W oparciu o te wytyczne przygotowany zostanie także kompleksowy Program Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics w Polsce.    
   Polska jest jednym z pierwszych krajów, poza Francją, w którym jest wdrażany CID i pierwszym, którego magazyn otrzymał certyfikat CID. Proces certyfikacji ma potrwać do końca roku i docelowo obejmie sześć centrów dystrybucyjnych (zakończony w Błoniu i Będzinie, w trakcie są dwa magazyny w Piotrkowie Trybunalskim, Mszczonowie i Swadzimiu k. Poznania). Wdrożenie nadzoruje niezależna firma certyfikująca systemy zarządzania ISOCERT. Firma ta współpracuje z  EuraCRP, nadzorującą zdalnie proces certyfikacji i dbającą o zachowanie wszystkich norm i zobowiązań, które powstawały przez ostatnie lata, stając się zbiorem najlepszych praktyk i wymagań operacyjnych.

- Naszymi klientami są największe sieci handlowe, producenci i dystrybutorzy FMCG.  Dla nich kwestie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw mają decydujące znaczenie. Chcą być pewni, że operator logistyczny, z którym współpracują, spełnia ich wysokie oczekiwania. Uzyskanie prestiżowych certyfikatów IFS Logistics oraz CID potwierdza naszą odpowiedzialność i gotowość do ciągłego doskonalenia usług oraz stosowanych systemów operacyjnych - podsumował Marcin Smoła, dyrektor operacyjny ID Logistics Polska.

Ostatnio zmieniany piątek, 30 październik 2015 12:25

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj