Zaloguj się

Polski PCS – porozmawiajmy o sprawach dla nas ważnych

28 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się seminarium na temat rozwoju polskiego Port Community System (PCS), zorganizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach spotkań Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej. Spotkanie było okazją do kolejnej dyskusji dotyczącej potrzeb integracji systemów informacyjnych użytkowanych i rozwijanych przez partnerów obrotu portowo-granicznego (organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa) oraz określenia wspólnych działań na rzecz budowy polskiego PCS.


W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędów Morskich, Służby Celnej, Straży Granicznej, Zarządów Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Gdańska oraz Gdyni, terminali kontenerowych i promowych z Gdańska, Gdyni, Świnoujścia, linii żeglugowych oraz wielu przedstawicieli firm logistycznych, świadczących usługi na rzecz gospodarki morskiej.
W trakcie seminarium uczestnicy zapoznali się z systemami informatycznymi obsługi obrotu portowo-granicznego działającymi w Europie. Wizję działania polskiego Port Community System zaprezentował Bogusław Śliwczyński z Instytutu Logistyki i Magazynowania. W ramach wystąpienia przedstawił propozycję architektury PCS oraz plan dalszych działań. Została zaprezentowana m.in. propozycja utworzenia forum PCS i przeprowadzenia konsultacji nt. utworzenia polskiego PCS z Ministerstwami Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Cyfryzacji oraz Rozwoju.


- Przyszłość polskich portów morskich zależy od spełnienia globalnych standardów współpracy (m.in. procesów, procedur, wymiany informacji i zasad komunikacji) z innymi portami na świecie, w tym na Bałtyku. Jednym z kluczowych elementów osiągania przewagi konkurencyjnej polskich portów jest zbudowanie krajowego systemu Port Community System integrującego obszary obsługi morskiej, handlowej, odprawy celnej i innych służb granicznych, administracyjnej, transportowej, logistycznej w portach i w głębi lądu – podsumował Bogusław Śliwczyński.


Ostatnim elementem seminarium była dyskusja nad określeniem konkretnych działań ukierunkowanych na zbudowanie polskiego Port Community System. Uczestnicy seminarium zgodnie stwierdzili, że niezbędnym jest zaangażowanie przedstawicieli administracji rządowej. Wyrażone zostały opinie na temat modelu biznesowego PCS uwzględniającego partnerstwo publiczno-prywatne. Podczas dyskusji poruszono również temat operatora platformy PCS i zasugerowano powierzenie tej roli niezależnej organizacji.

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 luty 2016 08:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe