Zaloguj się

Nowy magazyn wysokiego składowania w Gdyni

13 lutego br. odbyła się w gdyńskim porcie uroczystość oddania do użytkowania nowoczesnego obiektu magazynowego przeznaczonego dla towarów drobnicowych.

    Port to nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę zarząd portu ma szansę pozyskać środki unijne. Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ - południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe: magazyny, zasobnie i place. Są wśród nich projekty już realizowane, bądź planowane do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat, zwiększające i unowocześniające potencjał składowy portu. Wśród nich należy wyróżnić, między innymi, będącą na ukończeniu zasobnię na ładunki masowe przy Nabrzeżu Francuskim oraz oddany do użytkowania magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23. W perspektywie do końca 2019 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu wzrośnie o kolejny magazyn wysokiego składowania (ok. 11.600 m kw. powierzchni) w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej, który wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około  36,5 mln zł netto, oraz o planowaną do budowy na terenie odkupionym od Stoczni Nauta baterię silosów zbóż i pasz za 10,0 mln zł. Oddany do użytkowania magazyn wysokiego składowania jest kolejną tego typu inwestycją w porcie gdyńskim. W obszarze tworzonego centrum logistycznego w porcie zachodnim zarząd portu zrealizował w 2010 r (przy ulicy Kontenerowej w Gdyni) magazyn wysokiego składowania o powierzchni 8 tys. m kw. Kolejny magazyn tego typu (o powierzchni użytkowej  18 840 m kw.) został oddany  do użytkowania w 2014 r. przy ulicy Kontenerowej 27.
 
   Magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19 - 23 w Gdyni
Nowo wybudowany magazyn jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m kw. z wydzieloną funkcjonalnie częścią biurową, składa się z trzech komór magazynowych. W obiekcie przewiduje się składowanie i dystrybucję towarów drobnicowych w opakowaniach z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych oraz prowadzenie usług związanych z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów. Wysokość składowania towarów do 10,5 m.
   Bryła budynku posiada spójny wyraz architektoniczny i centralną ekspozycję przestrzenną w układzie urbanistycznym palisady ulicy Polskiej. Obiekt wybudowano z zachowaniem skrzydła zachodniego i z odbudowaniem skrzydła północnego przedwojennego magazynu K wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Gdyni. Elewację północną części biurowej odbudowano z zachowaniem przedwojennych detali architektonicznych z cegły ceramicznej o układzie jodełkowym oraz z pilastrami wykonanymi z płytek glazurowanych. Z uwagi na wysokie walory estetyczne i architektoniczne zachowano wewnętrzną klatkę schodową oraz podcień do wejścia głównego w skrzydle zachodnim części biurowej.
   Część magazynowa to konstrukcja żelbetowa, obudowana płytami osłonowymi warstwowymi z izolacją termiczną. Część biurowa jest konstrukcją murowaną. Elewację budynku i jej kolorystykę zaprojektowano w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni.
   Obiekt, oprócz instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, wyposażony jest w system wykrywania i sygnalizacji pożaru, system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, sieć komputerową, system telewizji przemysłowej, instalację telewizji naziemnej i satelitarnej. Część biurowa wyposażona jest dodatkowo w wentylację mechaniczną i klimatyzację. Każda z komór magazynowych posiada zaplecze biurowo-socjalne oraz podjazd dla samochodów ciężarowych z dokiem wyładowczym i systemowy dok z fartuchami uszczelniającymi, umożliwiające wyładunek i załadunek różnego rodzaju samochodów od małych dostawczych do pojazdów typu TIR. Ponadto wybudowano place manewrowe wzdłuż ściany północnej magazynu z dokami przeładunkowymi oraz parkingi dla około 50 samochodów osobowych.
   Dokumentację projektową opracowała firma JM ARCHITEKCI Sp. z o.o. w latach 2015-2016. Obiekt został wybudowany przez firmę PRZEMBUD GDAŃSK S.A. w ramach umowy Nr 24/AP/I/2015 z dnia 13.04.2015 r. Budowę obiektu zakończono 5 stycznia 2017 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 9,3 mln zł.
   Obiekt wybudowano z uwzględnieniem potrzeb czterech najemców: firmy ELPOL Sp. z o.o., DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A., Rol-Ryż Sp. z o.o. użytkujących komory magazynowe oraz firmy Uni-logistics Sp. z o.o.  użytkującej wydzieloną funkcjonalnie od magazynu część biurową.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 20 luty 2017 14:13
Zaloguj się by skomentować