Zaloguj się

Logistyka jest innowacyjna

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Tradycyjnie w marcu branża logistyczna spotkała się w Gliwicach, aby dyskutować o współpracy, warunkach funkcjonowania na rynku i nadchodzących wyzwaniach. Podczas szóstej już edycji konferencji "Logistyka. Inwestycje. Przyszłość", która odbyła się 30 marca, debatowano nad trendami i narzędziami wykorzystywanymi w branży, a także oczekiwaniami przedsiębiorców w stosunku do nowoczesnej przestrzeni przemysłowo-magazynowej. Przedstawiciele administracji, wraz z ekspertami, rozmawiali również o tym jak ściągnąć kolejnych inwestorów logistycznych i jakie są perspektywy dla rozwoju transportu intermodalnego na Śląsku.

- Dzisiejsza konferencja pozwoli nam przypomnieć sobie, że Gliwice to doskonałe miejsce dla rozwoju logistyki - powiedział Adam Neumann, zastępca prezydenta miasta Gliwice. - Mamy w 100% przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego. Posiadamy dobre tereny inwestycyjne, korzystne położenie komunikacyjne, wykwalifikowane kadry pracownicze z Politechniki Śląskiej. To przyciąga inwestorów - zaznaczył. 

   Ważnym atutem miasta jest także otwartość na współpracę i realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Gliwice realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, tym samym zwiększając swoje możliwości inwestycyjne.

- Logistyka jest innowacyjna, pełna nowych pomysłów wdrażanych przez Gliwice i całe województwo śląskie. To miejsca, w których dobrze jest żyć, pracować i inwestować - podkreślał Kazimierz Karolczak, członek zarządu województwa śląskiego.

   W aglomeracji śląskiej miastem aktywnie wychodzącym naprzeciw potrzebom inwestorów jest także Dąbrowa Górnicza.

- Najważniejsze jest dobre spotkanie z inwestorem, współpraca z biznesem oraz z innymi miastami - dodał Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

   Ogromny potencjał tego miejsca dostrzegają nie tylko przedstawiciele administracji publicznej, ale także reprezentanci branży logistycznej i deweloperskiej obecni na konferencji. W dyskusjach, w których udział wzięli między innymi: Müller - Die lila Logistyk, Raben Logistics Polska, Cushman & Wakefield, Goldman, UNIBEP, Instytut Logistyki i Magazynowania, zastanawiano się jak odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby inwestorów.

- Różnice pomiędzy budynkami produkcyjnymi i logistycznymi się zacierają. Sztuką jest połączyć te przestrzenie w jedno - zauważył Maciej Madejak, dyrektor ds. rozwoju biznesu na Polskę, Goldman.

   Dynamicznie zmieniający się rynek prowokuje także firmy z sektora logistyki do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład w firmie Müller - Die lila Logistyk, która oprócz usług logistycznych, wprowadza także produkcyjne - Podążamy za inwestorami, dlatego też pojawiliśmy się w Gliwicach. Jesteśmy elastyczni, mamy szybki proces decyzyjny. Logistyka może być źródłem dodatkowej wartości dodanej do produktu - podkreślał Janusz Bielówka, dyrektor operacyjny, Müller - Die lila Logistyk.

   Istotną kwestią, dotycząca całego regionu jest transport intermodalny i starania o przywrócenie żeglugi śródlądowej na Śląsku. Podobnie jak podczas ubiegłorocznej edycji konferencji "Logistyka. Inwestycje. Przyszłość", głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który poinformował o postępach prac zmierzających do odnowienia transportu rzecznego na Odrze. Uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconemu temu zagadnieniu - reprezentanci PKP Cargo, Portu Lotniczego Katowice oraz Śląskiego Centrum Logistyki zgodnie przyznali, że żegluga śródlądowa pozwoli zmniejszyć udział transportu samochodowego i wpłynie na jakość usług dla biznesu. 

- Logistyka świetnie rozumie biznes. Tam, gdzie rozwija się biznes, powstaje także zaplecze logistyczne - powiedział Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uznanej w rankingu magazynu Financial Times "Global Free Zone of the Year 2015" za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie i drugą na świecie. Gliwice od lat mogą poszczycić się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów, które przekłada się na rozwój branży logistycznej w mieście. Potwierdzeniem jej dobrej kondycji jest rosnąca frekwencja corocznej konferencji "Logistyka. Inwestycje. Przyszłość".

Gospodarz i Organizator: Miasto Gliwice
Partner Strategiczny: Müller - Die lila Logistyk
Partnerzy Merytoryczni: Cushman & Wakefield, Raben Logistics Polska, Emtor, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, UNIBEP, Miasto Dąbrowa Górnicza
Partnerzy: UPS, Miebach Consulting
Partner Organizacyjny: Bluevine Consulting
Patroni Honorowi: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałek Województwa Śląskiego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Instytut Logistyki i Magazynowania

Ostatnio zmieniany w piątek, 07 kwiecień 2017 15:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe