Zaloguj się

6. Forum Kobiet w Logistyce

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Znamy laureatki tytułu "Kobieta w logistyce 2016". Tytuł "Kobieta w logistyce roku" przyznawany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl od 2011 r. w trakcie corocznego Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom pracującym zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.

    Celem wyróżnienia jest promowanie kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego oraz zaangażowania w rozwój zawodowy pań, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni.
   Oceny pań dokonuje kapituła, powoływana przez redakcję Pracujwlogistyce.pl, skład której tworzą: Agnieszka Bilińska (fundatorka i założycielka Vital Voices Poland, partnerka zarządzająca Trusted Communication, prof. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa), dr Ireneusz Fechner (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz Beata Trochymiak, autorka i organizatorka, wydawca i redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl.
   Do ubiegania się o tytuł "Kobieta w logistyce roku" mogą zgłaszać się kandydatki, które posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze usług TSL. Zgłoszenia można było dokonać poprzez ankietę udostępnioną przez organizatora na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Ocenie podlegało 5 pytań z obszarów: przebieg kariery zawodowej, osiągnięte sukcesy zawodowe i społeczne w roku 2016, działalność na rzecz wsparcia rozwoju zawodowego kobiet, hobby, pasje oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zgłoszona kandydatka zasługuje na tytuł "Kobieta w logistyce 2016". Wyboru kapituła dokonała przyznając punkty, oceniając każdy z ww. obszarów ankiety.
    Tytuł jest przyznawany w dwóch kategoriach: "Kobieta w logistyce roku - dostawca usług logistycznych" oraz "Kobieta w logistyce roku - odbiorca usług logistycznych".

    5 czerwca 2017 r. na 6. Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się w Krakowie, ogłoszono laureatki tytułu "Kobieta w logistyce 2016" i wręczono dwie statuetki paniom: Annie Ossowskiej "Kobieta w logistyce 2016 - odbiorca usług" oraz Iwonie Korpalskiej "Kobieta w logistyce 2016 - dostawca usług". 

   Iwona Korpalska, dyrektor zarządzająca Cargomind Polska
„Jest osobą bardzo dynamiczną, która działa efektywnie od wielu lat w branży TSL i odnosi w niej zawodowe sukcesy. Otwarta na nowe wyzwania, czego przykładem było wyjście poza branżę TSL i powrót do niej po sześciu latach w innych warunkach biznesowych. Zawsze promuje i wspiera swoje zespoły, a jeśli potrzeba sama staje się operacyjnym pracownikiem” - tak napisali o Iwonie Korpalskiej jej pracownicy, którzy zgłosili ją do tytułu.
   Iwona Korpalska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów MBA organizowanych w ramach wspólnego programu Uniwersytetów: Warszawskiego, w Antwerpii i w Staffordshire. W swojej karierze zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze, miedzy innymi dyrektora Biura Cargo i Poczty PLL LOT S.A., gdzie była współtwórczynią marki LOT Cargo. W 2009 roku zajęła się doradztwem w zakresie budowania strategii i zarządzania projektami z funduszy unijnych. Do zespołu Cargomind dołączyła w 2015 r. jako dyrektor zarządzający - członek zarządu. Obecnie Cargomind Polska jest wyłącznym przedstawicielem jednej z największych spedycji japońskich Kintetsu World Express oraz członkiem IATA i WCA - światowego zrzeszenia niezależnych spedytorów. Do sukcesów Iwony Korpalskiej niewątpliwie można zaliczyć to, że Cargomind znalazł się na 35. miejscu w rankingu ogólnopolskim na liście Diamentów Forbes'a 2017 w segmencie firm o przychodach do 50 milionów PLN.  Pod jej rządami firma zanotowała wzrost zysku netto w latach 2015/2016 na poziomie 75 proc. w segmencie usług air & sea, a także uzyskała  certyfikat AEO. Iwona Korpalska zawsze promowała rozwój zawodowy kobiet poprzez delegowanie je na liczne szkolenia  zawodowe, studia MBA. W Cargomind 50 proc. zespołu stanowią kobiety. P. Iwona uczestniczy w wielu projektach społecznych na rzecz kobiet, m.in. była kierownikiem projektu, który wyprodukował serial "Głęboka woda" dotyczący pomocy socjalnej na rzecz kobiet oraz wyjścia ich z bezrobocia. Na stałe współpracuje z fundacją "Hotele Polskie - Dzieciom". W czasie wolnym lubi piesze wycieczki, nordic walking, relaksuje się słuchając smooth jazzu i eksperymentując w kuchni.

   Anna Ossowska, dyrektor łańcucha dostaw w Nexteer Polska
„Stale propaguje rolę kobiet na różnych stanowiskach w biznesie, podkreślając ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Podaje liczne przykłady prac analitycznych, projektowych oraz wdrożeń rozwiązań biznesowych dokonanych przez kobiety. Promuje i kształtuje kariery zawodowe kobiet, w tym studentek różnych uczelni. W codziennej pracy umożliwia paniom wykazanie się w różnorodnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa branży automotive. Jest mentorem, tutorem oraz indywidualnym konsultantem dla studentek podczas odbywania praktyk oraz przygotowywania prac dyplomowych” - napisali o niej studenci i naukowcy z Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy zgłosili ją do tytułu.
   Anna Ossowska do wielu lat jest związana z logistyką branży automotive, m.in. była menedżerką łańcucha dostaw w Valeo Wiper Systems, a obecnie jest dyrektorem łańcucha dostaw w Nexteer Polska w Tychach, gdzie z powodzeniem wprowadziła usprawnienia procesowe. Dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną, jest właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej BeLean, członkinią rady programowej kierunku logistyka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie od 2011 roku regularnie prowadzi autorskie zajęcia, w tym gry i symulacje dla pracowników i studentów z zakresu logistyki oraz lean management. Na co dzień kieruje ok. 150-osobowym zespołem, którego znaczną część stanowią kobiety.
Prowadzi również warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów, promując ideę lean w życiu codziennym. Jest osobą otwartą, entuzjastyczną, o wybitnych umiejętnościach motywowania innych do działania, znakomitym mentorem i ekspertem. Poza logistyką interesuje się literaturą oraz wypadami w odludne miejsca.

Ostatnio zmieniany w środa, 14 czerwiec 2017 13:44
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe