Zaloguj się

Otwarcie Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

12 czerwca br. z udziałem inwestora, przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych odbyło się oficjalne otwarcie Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka. Inwestorem nowoczesnego obiektu o łącznej powierzchni 6 700 m kw. jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej Waimea Holding S.A.

    Multimodalny obiekt powstał na dwuhektarowej działce, na terenie przylegającym do Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Terminal cargo będzie funkcjonował w strukturze Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i zapewni bezpośredni dostęp do płyty lotniskowej. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka, będąc najnowocześniejszą jednostką operacyjną na Podkarpaciu, umożliwi szybki wzrost przeładunków towarów w regionie Podkarpacia. Najemcami powierzchni logistycznej są Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz firma TS Logistics z Rzeszowa. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju logistyki w Rzeszowie i całym regionie, także ze względu na krzyżujące się tu szlaki komunikacyjne na wschód i na zachód Europy. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka, jako węzłowy punkt przeładunku towarów i zmiany środków transportu, a także jako miejsce koncentracji działalności usługowej, ma szansę stać się w ramach międzynarodowych łańcuchów transportowych najkorzystniejszym miejscem lokalizacji funkcji dystrybucyjno-logistycznych na Podkarpaciu, tworząc jednocześnie element podkarpackiego hubu logistycznego. Wartość inwestycji wyniosła ponad 30 milionów złotych. Finansowanie inwestycji zapewniła Grupa Kapitałowa Waimea Holding S.A. oraz BOŚ Bank Centrum Korporacyjne w Szczecinie.
   Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka będzie spełniał wszystkie wymagania niezbędne do organizacji transportu lotniczego i kołowego, stworzy doskonałe warunki do obsługi każdego typu operacji logistycznych w oparciu o najwyższe standardy. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, realizując długoterminową strategię rozwoju usług w zakresie frachtu lotniczego, na powierzchni ponad 1 700 m kw., będzie świadczyć kompleksową obsługę handlingową przesyłek towarowych w nowopowstałym obiekcie. Firma TS Logistics, specjalizująca się w logistyce magazynowej i transporcie towarów dla przedsiębiorców na terenie kraju i zagranicą, swoje usługi będzie realizować na powierzchni ok. 3 000 m kw.

- Inwestycja Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka zlokalizowana przy autostradzie A4, na trasie głównego europejskiego korytarza tranzytowego relacji wschód-zachód będzie doskonałym miejscem przeładunku i dystrybucji towarów na Podkarpaciu. Nowoczesny obiekt stanowić będzie element podkarpackiego hubu logistycznego. Budowanie inwestycji magazynowych wokół lotnisk to światowy i europejski trend. W Polsce nałożył się on na czas szybkiego wzrostu mobilności i dynamicznego rozwoju największych portów regionalnych. Obecnie polskie porty lotnicze wzbogacają się o infrastrukturę logistyczną, w tym o nowoczesne magazyny. Lotniska są atrakcyjne dla inwestycji, które w swoje funkcjonowanie mają wpisany szybki transport nie tylko osób, a także przetworzonych towarów o dużej wartości. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka będzie spełniał wszystkie wymagania niezbędne do organizacji transportu lotniczego i kołowego, stworzy doskonałe warunki do obsługi każdego typu operacji logistycznych w oparciu o najwyższe standardy - podkreślał na uroczystości otwarcia Andrzej Rosiński, prezes zarządu Waimea Holding S.A.

   Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka posiada doskonałe warunki do rozwoju transportu towarowego. Może przyjąć wszystkie typy samolotów, nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Lotnisko w Jasionce posiada nowoczesny terminal i drugi w kraju, co do długości, pas startowy. Nowoczesny obiekt Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka przyciągnie nowych kontrahentów i umożliwi szybki wzrost wolumenu cargo w całym regionie. Już dziś lotnisko w Rzeszowie posiada pełną zdolność do obsługi wszelkich typów lotniczych transportów towarowych, zarówno samolotów cargo w technologii jednostek ładunkowych ULD, jak i tradycyjnych.

- Jako operator handlingowy lotniczej części nowego terminala cargo zaoferujemy klientom najwyższy standard usług w zakresie tego rodzaju frachtu - podkreślał na uroczystości otwarcia Michał Tabisz, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. - Naszym atutem jest nie tylko lokalizacja i nowoczesna infrastruktura lotniskowa, ale także doświadczenie w obsłudze największych samolotów transportowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi przewoźnikami i spedytorami, którzy szukają elastycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań.

   Zakres usług handlingowych realizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka będzie obejmował pełną obsługę wszystkich rodzajów towarów, w tym przesyłek niebezpiecznych, przesyłek wartościowych, przesyłek łatwo psujących się oraz przesyłek o nietypowych gabarytach. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka wyposażony zostanie w najnowocześniejsze urządzenia do kontroli bezpieczeństwa towarów o pojemności lotniczych kontenerów transportowych, zestaw wag do ważenia towarów w różnych jednostkach ładunkowych, systemy bezpieczeństwa w tym monitoringu i dostępu, magazynowe urządzenia transportowe i załadunkowe, urządzenia do obsługi i formowania lotniczych jednostek towarowych, ciągnik lotniskowy do transportu zestawów towarowych z funkcją holowania samolotów, specjalistyczne zestawy regałów i stelaży magazynowych. Obiekt będzie posiadał także chłodnie i mroźnie oraz specjalne wyposażone magazyny przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych. W budynku funkcjonują wysokiej klasy klimatyzowane pomieszczenia biurowe dla potrzeb spedytorów i agencji celnych. W biurowcu swoją siedzibę będzie miał Oddział Straży Granicznej oraz Oddział Urzędu Celnego.

   W Waimea Cargo Terminal na powierzchni 4 600 m kw. magazynu wysokiego składowania Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz firma TSL będą realizować szereg usług związanych ze składowaniem towarów oraz usługami powiązanymi z terminalem lotniczego cargo. Nowoczesny magazyn pozwoli firmie TSL na udostępnienie większej niż dotychczas powierzchni na potrzeby magazynowania towarów dla firm z całego regionu Podkarpacia, a także dla firm z Ukrainy, Słowacji, a nawet z USA, czy Wielkiej Brytanii.

- Trzeba podążać za bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Usługi frachtu lotniczego wymagają do właściwego funkcjonowania całej palety dodatkowych usług. Musimy wyprzedzać zmieniające się wymagania tak, by w pełni dopasować się do aktualnych potrzeb klientów. Rzeszowskie lotnisko łączy cały region Podkarpacia z największymi portami lotniczymi Europy. Chcemy w pełni wykorzystać lokalizację magazynu w Jasionce, jej atutem jest bliskość węzłów komunikacyjnych oraz umiejscowienie w niedużej odległości od granic z Ukrainą i Słowacją. Oferujemy proste,  ale równocześnie zindywidualizowane, atrakcyjne cenowo rozwiązania logistyki magazynowej dla małych i  średnich firm. Zapewniamy naszym klientom bardzo szeroki wachlarz usług. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał tego miejsca, wiążemy duże nadzieje z rozwojem cargo lotniczego w regionie Podkarpacia. Jestem przekonany, że będzie to jedno z najważniejszych miejsc przeładunku towarów w naszym regionie - podkreślał na uroczystości otwarcia Krzysztof Trzciński, członek zarządu TS Logistics.

Firma TSL wspólnie z Zarządem Portu Lotniczego planuje uruchomienie usług dedykowanych dla klientów terminala. W szczególności dotyczy to składu celnego oraz usług konsolidacji towaru w magazynie. Przygotowywane są również rozwiązania dedykowane dla firm spedycyjnych oraz agencji celnych obsługujących swoich klientów za pośrednictwem terminala. Magazyn spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa oraz jakościowe. Niewątpliwie wpłynie to na jakość oferowanych przez terminal usług i pozwoli na obsługę szerszego spektrum towarów szybko rozwijającego się rynku podkarpackiego.
   Rzeszowskie lotnisko posiada duży potencjał do rozwoju rynku lotniczego cargo. O szansach jego wzrostu stanowią potrzeby przewożenia wysokowartościowych towarów w stosunkowo krótkim czasie. Polski rynek przewozów lotniczych  w ostatnich kilkunastu latach wszedł w nowy okres dynamicznego rozwoju. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na zaistnienie nowej rynkowej oferty ze strony  tzw. przewoźników niskokosztowych, a w konsekwencji intensywnej rozbudowy lotnisk regionalnych. O ile dziś ilość i jakość krajowej infrastruktury lotniskowej dla realizacji przewozów pasażerskich osiągnęła stan nasycenia, to w dziedzinie przewozów towarowych sytuacja taka jeszcze nie ma miejsca. Położenie Polski w sercu Europy, dostępność transportowa, budowane inwestycje magazynowe, gęstości i długości linii kolejowych to atrybuty, które powinny umożliwić Polsce aspirowanie do bycia kluczowym graczem na rynku transportu intermodalnego. Dynamiczny wzrost ładunków w Polsce skutkuje wzrostem zapotrzebowania na usługi terminali przeładunkowych. Infrastruktura komunikacyjna ma służyć realizacji strategicznych celów gospodarki i rozwoju regionów, stwarzać możliwości do przepływów towarów w granicach regionów, całej Polski czy wręcz z całym światem.

Ostatnio zmieniany w środa, 14 czerwiec 2017 13:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe