Zaloguj się

Sprawdź swój system identyfikowalności (traceability)

Traceability (identyfikowalność) to sposób na niezawodny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcuchów dostaw m.in. w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej, łączący przepływ dóbr z przepływem informacji wzdłuż całego łańcucha. Ta zdolność śledzenia przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów.

Audyt identyfikowalności to narzędzie od GS1 Polska umożliwiające samoocenę firmy pod względem efektywności systemu. Dzięki krótkiemu badaniu ankietowemu firma może uzyskać szereg korzyści - począwszy od poznania słabych stron własnego systemu identyfikowalności w obrębie przepływu dóbr (surowców, produktów, opakowań) i informacji (miejsca zbierania danych, zakresu danych, rodzaju komunikacji itp.) aż po wsparcie GS1 Polska w zakresie szkoleń, konsultingu i pomocy przy wdrożeniu systemu.

Zachęcamy do WYPEŁNIENIA ANKIETY i sprawdzenia na jakim poziomie zaawansowania jest firmowy system identyfikowalności (traceability).

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2018 13:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe