Zaloguj się

Raben prezentuje Raport Społeczny 2017

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Ponad 200 ton żywności uratowanej przed zmarnowaniem wspólnie z Bankami Żywności. 2300 posadzonych drzew w ramach akcji "e-faktura = wyższa kultura". Około 100 000 PLN przekazanych darowizn, w ramach oddolnych inicjatyw pracowniczych oraz działalności fundacji korporacyjnej. To tylko część działań społecznych Grupy Raben, ich pełen wykaz firma prezentuje w swoim najnowszym Raporcie Społecznym 2017. Powstał on zgodnie ze standardem WCAG na poziomie AA, a w proces jego tworzenia zaangażowanych było ponad 500 interesariuszy.

    Rok 2017 był bardzo pracowity dla Grupy Raben. W tym czasie 5000 pracowników we współpracy z 4000 kierowców, w ramach 53 oddziałów w całej Polsce przygotowało i zrealizowało ponad 7 mln przesyłek o powierzchni ponad 21 mln miejsc paletowych, generując jednocześnie przychód ponad 2 mld zł. Firma otrzymała także 3 nagrody CSR i została uznana Marką Godną Zaufania według badania klientów przeprowadzonego przez myCompany Polska.

- Wierzymy, że dla naszych klientów nasze zaangażowanie społeczne ma tak samo duże znaczenia jak jakość naszych usług i partnerskość wzajemnych relacji. Grupa Raben buduje zaufanie swoich klientów na polskim rynku już od ponad 27 lat, a na europejskim od ponad 87 lat. Przez ten czas zaufały nam tysiące klientów. Jako partner biznesowy dbamy o etyczność relacji w całym łańcuchu wartości, stawiając na transparentność i wzajemny szacunek. Codziennie, każdy z pracowników i dostawców Grupy Raben swoim zachowaniem oraz uczciwością w podejściu do klientów, dostawców, a także społeczności lokalnych i pozostałych interesariuszy buduje kulturę organizacyjną opartą o etykę - mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

   Grupa Raben swój raport CSR wydała już po raz czwarty, jest on dostępny pod adresem: http://csr.raben-group.com/ i zgodny ze standardem WCAG na poziomie AA. Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji. Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Jeszcze zanim zostały opublikowane pierwsze wytyczne GRI, firma angażowała się w działania charytatywne, ale przede wszystkim aktywnie wspierała lokalne społeczności. Jej wizją jest wyznaczanie trendów w branży, przynosząc dodatkowe korzyści otoczeniu poprzez zrównoważony rozwój. Dziś Grupa Raben do koncepcji CSR podchodzi w sposób bardziej kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne z 3 kluczowymi kierunkami wyznaczonymi bezpośrednio w strategii biznesowej. Drogę do odpowiedzialności wskazują także drogowskazy skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, jakie Grupa Raben zdecydowała się wspierać swoją działalnością.

- Jako duży podmiot funkcjonujący na arenie światowej, mamy świadomość, że nie funkcjonujemy w wydzielonej przestrzeni społecznej. Chcemy nieustannie wspierać międzynarodowe dążenia do kształtowania zrównoważonej gospodarki, stąd deklarujemy chęć wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ: wzrost gospodarczy i godna praca, działania na rzecz klimatu oraz odpowiedzialna produkcja i konsumpcja - wyjaśnia Ewald Raben.

Ostatnio zmieniany w piątek, 12 październik 2018 10:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe