Zaloguj się

Szymon Bielas - CEO DB Schenker North&East Europe

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Szymon Bielas Szymon Bielas

Szymon Bielas pełni obowiązki prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od 1 lutego 2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

Pracę w Schenker Sp. z o.o. rozpoczął w 2012 roku jako CFO spółki, następnie w 2017 roku objął stanowisko CFO klastra Europy Północno-Wschodniej. Od maja 2017 jest również wiceprezesem nowej spółki z grupy DB Schenker Technology Center w Warszawie.
Od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą TSL. Przez prawie 11 lat pracował w firmie Fiege, najpierw jako CFO w Polsce, następnie na Ukrainie jako CFO i zastępca dyrektora generalnego, po czym w roku 2010 objął stanowisko CFO w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).
Szymon Bielas ukończył studia inżynierskie z zakresu zarządzania jakością na Politechnice Łódzkiej oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył korporacyjny program "Step Forward”, dedykowany dla managerów wysokiego szczebla w DB Schenker.
Pasjonuje się historią, filmem i nowymi technologiami. Wśród wartości, które najbardziej ceni, jest uczciwość i szacunek dla drugiego człowieka.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 luty 2019 09:10
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe