Zaloguj się

Rozstrzygnięto konkurs "Nagroda Forum Logistyki Wincanton"

Zakończył się konkurs „Nagroda Forum Logistyki Wincanton” na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie logistyki. Jego laureatem został Gerard Trenerowski, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który otrzymał od organizatorów czek w wysokości 5 000 złotych.

- Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 12 polskich uczelni, które kształcą studentów w dziedzinie logistyki. Naszym celem było zarówno promowanie logistyki w naszym kraju, ale także zachęcenie studentów do bardziej intensywnej pracy podczas całych studiów. Postanowiliśmy przyznać również nagrodę finansową w wysokości 3 000 złotych promotorowi wyróżnionej pracy magisterskiej. W ten sposób staraliśmy się docenić wkład i zaangażowanie profesorów pod kierunkiem których powstają nowatorskie prace magisterskie. - powiedział Ryszard Warzocha, Dyrektor Regionalny, Europa Środkowa i Wschodnia Wincanton.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych inicjatyw Forum Logistyki Wincanton, nadzór merytoryczny oraz pieczę nad konkursem sprawowała Rada Naukowa reprezentowana przez dr hab. Danutę Kisperską-Moroń z Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Rydzkowskiego, kierownika Katedry Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Rada wybrała zwycięską pracę magisterską.
- Ocenialiśmy prace indywidualnie. Braliśmy pod uwagę następujące kryteria oceny: stopień nowości lub nowatorstwa problemu rozważanego w pracy, znaczenie badanego problemu dla praktyki gospodarczej oraz zakres i precyzja badań empirycznych; głębokie osadzenie pracy w realiach gospodarczych. Praca Gerarda Trenerowskiego zatytułowana „System opieki zdrowotnej nowym rynkiem dla logistyki” okazała się najciekawsza, a zarazem najbardziej nowatorska i zyskała najwięcej punktów. Została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Gołembskiej z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - poinformował prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, przedstawiciel Rady Naukowej Forum Logistyki Wincanton.

Zaloguj się by skomentować