Zaloguj się

GS1 Polska zaprasza na szkolenia

W roku 2007 proponujemy Państwu serię szkoleń dotyczących zagadnień systemu GS1.
Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne otwarte i zamknięte oraz szkolenia internetowe opracowane przez GS1 w Brukseli. Szkolenia otwarte obejmują następującą tematykę:
• Wstęp do standardów Systemu GS1
• Europejska etykieta logistyczna w otwartych łańcuchach dostaw
• EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura
• „Traceability” - jak sprostać wymogom unijnym w zakresie śledzenia produktów żywnościowych
• Techniczne zagadnienia kodów kreskowych.
Uwzględniając zmieniający się rynek i tym samym zmieniające się potrzeby przedsiębiorców, udoskonaliliśmy w tym roku zarówno tematykę szkoleń, jak i ich formę.

W ramach szkolenia dotyczącego EDI (Elektroniczna Wymiana Danych) wprowadzono zagadnienia dotyczące elektronicznej faktury. Obecnie z EDI korzysta większość sieci handlowych i firm z nimi współpracujących, dlatego w ramach priorytetowych prac ECR Polska w 2006 r. opracowano specyfikacje komunikatów, które stwarzają dodatkową możliwość przesyłania faktur elektronicznych zgodnie z wymogami rozporządzenia o e-fakturze i prawa podatkowego. Faktura elektroniczna oznacza dla firm dodatkową oszczędność kosztów, czasu oraz zapewnia prawidłowość przesyłanych danych w formie całkowicie elektronicznej. Zmodyfikowano również szkolenie dotyczące etykiety logistycznej o najnowsze wytyczne GS1 określające zasady tworzenia europejskiej zharmonizowanej etykiety logistycznej. Powyższy dokument stanowi wynik regionalnej współpracy w ramach „GS1 in Europe” i został zaakceptowany przez największe europejskie sieci detaliczne i grupy dostawców. Szkolenie to zatem jest niezbędne dla wszystkich dostawców handlujących z sieciami na rynku europejskim. Z badań firm szkoleniowych wynika, że najbardziej efektywną formą nabycia wiedzy jest powiązanie szkolenia stacjonarnego z internetowym. Szkolenie internetowe daje dobre podstawy teoretyczne, natomiast szkolenie stacjonarne umożliwia praktyczną weryfikację i doskonalenie uprzednio nabytej wiedzy.

Dla tych z Państwa którzy zainteresowani są połączoną wersją szkolenia proponujemy korzystny pakiet powyższych, połączonych form szkolenia. Dodatkowo pozytywne ukończenie szkolenia internetowego daje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu GS1 wydawanego przez siedzibę główną GS1 w Brukseli i uznawanego na całym świecie.
Szkolenie internetowe obejmuje 7 modułów:
• Podstawowe pojęcia
• Supermarket
• Centrum dystrybucyjne
• Producent
• Magazyn
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Drukarnia.

Zachęcamy wszystkich do pogłębiania wiedzy i zapraszamy na nasze szkolenia. Szczegółowe informacje na temat szkoleń wraz z aktualnymi terminami znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://www.gs1pl.org/.
Zaloguj się by skomentować