Zaloguj się

Instytutowi Logistyki i Magazynowania stuknęła "czterdziestka"

Instytut Logistyki i Magazynowania, jedyna w Polsce instytucja badawczo-rozwojowa zajmująca się szeroko rozumianą logistyką i gospodarką elektroniczną, działająca w Poznaniu nieprzerwanie od 1967 roku, obchodziła w październiku br. swoje czterdzieste urodziny.

W tym czasie, wraz z rozwojem gospodarki i zmieniającymi się potrzebami rynkowymi, działalność Instytutu coraz bardziej kierowała się w stronę kompleksowej obsługi w zakresie opracowywania nowych koncepcji i rozwiązań podnoszących efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wraz z szybkim rozwojem logistyki na świecie od lat 80. ubiegłego stulecia poznański Instytut nawiązał szereg kontaktów z podobnymi placówkami w Europie, współuczestnicząc w wielu międzynarodowych projektach i programach badawczych, stając się jednym z ważniejszych centrów myśli logistycznej naszego kontynentu.

Obecnie Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu logistyki i e-gospodarki, kładąc dużą wagę na praktyczne wykorzystanie rozwijanej wiedzy. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu ponad 100 pracowników i wdrażanym przez nich innowacyjnym rozwiązaniom ILiM zyskał rangę centrum kompetencji, integrującego liczne grono partnerów z sektora prywatnego i publicznego. Przykładem praktycznego zastosowania rozwiązań opracowanych przez specjalistów Instytutu może być optymalizacja sieci dystrybucji wody mineralnej „Żywiec” i usprawnienie procesu obsługi klienta operatora telefonii komórkowej Plus GSM. Na szczególną uwagę zasługują również projekty organizacyjno-technologiczne magazynów wykonane m.in. dla Unilever, Philips Lighting Poland czy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. W ramach kilkudziesięciu międzynarodowych projektów Instytut współpracuje dziś z ponad 200 organizacjami badawczymi z całej Europy, a efektem prowadzonych prac są przede wszystkim nowoczesne metodyki, narzędzia i standardy.

Jednym z najważniejszych punktów w historii Instytutu Logistyki i Magazynowania było jego przyjęcie w 1990 roku do międzynarodowej organizacji EAN (obecnie GS1), zajmującej się opracowywaniem standardów i upowszechnianiem na świecie systemu kodów kreskowych. ILiM reprezentuje nasz kraj w tej organizacji, a jednocześnie w jego murach mieści się placówka nadająca kody kreskowe wszystkim podmiotom stosującym je na swoich wyrobach bądź w bieżącej działalności gospodarczej. GS1 Polska to dzisiaj 17 tysięcy przedsiębiorstw korzystających ze standardów GS1. Jednym z największych przedsięwzięć Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie upowszechniania wiedzy było – oprócz bieżącej działalności wydawniczej – utworzenie w 2001 roku w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki, która w szybkim czasie stała się wiodącą uczelnią w kraju, kształcącą w zakresie szeroko rozumianej logistyki. Jej absolwenci, legitymujący się tytułami licencjatów i magistrów, nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie w kraju, a niektórzy trafiają również na stanowiska za granicą. Wcześniej, w 1997 roku, wychodząc naprzeciw coraz bardziej odczuwalnym potrzebom edukacyjnym, Instytut powołał do życia Centrum Edukacji Logistycznej, podnoszące kwalifikacje tworzących się w Polsce kadr logistycznych poprzez szkolenia oraz warsztaty. Innym przykładem wychodzenia naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym producentów i dystrybutorów, m.in. w sektorze tzw. dóbr szybko rotujących (FMCG), jest zainicjowanie przez ILiM utworzenia ECR Polska, zajmującego się wypracowywaniem nowych, doskonalszych metod efektywnej obsługi klienta. Dzięki współpracy Instytutu z ONZ-owską organizacją UNTPDC powstała elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu Trade Point Poznań. Od początku XXI wieku Instytut Logistyki i Magazynowania zarządza też Europejskim Systemem Certyfikacji Logistyków w Polsce.

Wkład ILiM w rozwój polskiej myśli logistycznej docenił m.in. minister gospodarki w specjalnym piśmie, przekazanym dyrekcji Instytutu 10 października 2007 podczas uroczystej gali z okazji jego 40-lecia, natomiast władze wojewódzkie przyznały Instytutowi Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 30 październik 2007 15:17
Zaloguj się by skomentować