Zaloguj się

Logistics 2008: Wręczenie nagrody PTL

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. otrzymały prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego za projekt "Jak Feniks z popiołów - magazyny na terenach rewitalizowanych".

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. podjęły udaną próbę rewitalizacji swoich, niewykorzystanych w ostatnich latach terenów poprzemysłowych, tworząc na nich w ubiegłym roku Park Przemysłowy i Naukowo-Technologiczny Luboń. Dzięki temu obszar ponad 40 hektarów, który w wyniku restrukturyzacji firmy i ograniczenia produkcji nawozów sztucznych stał się zbędny i jedynie generował koszty, został efektywnie wykorzystany przy jednoczesnej dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa.Park logistyczno-przemysłowy, jako kompleks 5 nowoczesnych obiektów magazynowo-biurowych będzie miał docelowo 75.000 m kw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz 1.500 m kw. nowoczesnych powierzchni biurowych klasy A.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu było wybudowanie w 2007 roku hali magazynowej o powierzchni 8.250 m kw. Analizę zasadności budowy parku logistyczno-przemysłowego na terenie Zakładów Chemicznych LUBOŃ Sp. z o.o., uwzględniającą zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działalności firmy, wykonał Instytut Logistyki i Magazynowania, który zaproponował wykorzystanie unikalnych w tym regionie kompetencji firmy, związanych z branżą chemiczną do ukierunkowania jej działalności na usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw tej branży. W marcu 2008 roku przystąpiono do projektowania drugiego i trzeciego obiektu magazynowego o powierzchni 6.000 i 18.000 m kw. Do tego ostatniego planuje się dociągnąć bocznicę kolejową z rampą o długości 140 m. Pierwszy obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej wiosną 2009 r. W przyszłości zostanie także wybudowany pierwszy w Polsce specjalistyczny magazyn chemiczny zgodny z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej - Seveso II. Zakończenie budowy hal nastąpi za 5-7 lat, a rozbudowy całego kompleksu biurowo-magazynowego po 10-12 latach.Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego jest przyznawana co dwa lata, a jej wręczenie odbywa się podczas uroczystej gali w trakcie kolejnych edycji Polskiego Kongresu Logistycznego. Laureatami poprzednich nagród PTL były między innymi firmy: KOMFORT Sp. z o.o. (2006 rok), Jeronimo Martins Dystrybucja (2004 rok), Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza (2002 rok).
Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 maj 2008 15:38
Zaloguj się by skomentować