Zaloguj się

Za sześć tygodni rozpocznie się Olimpiada

Blisko 2200 uczniów z 85 szkół w całej Polsce weźmie udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki. Właśnie minął termin przyjmowania zgłoszeń.

Uczestnicy rozpoczęli przygotowania do pierwszego etapu konkursu. Czasu zostało niewiele, bo już 27 listopada do szkół trafią formularze z pytaniami testowymi. Najlepsi uczniowie przejdą do etapu okręgowego (5 stycznia 2009 r.), w którym następnie wyłoniona zostanie finałowa trzydziestka. Ta z kolei, 20 marca 2009 roku przyjedzie do siedziby WSL w Poznaniu, by wziąć udział w ostatecznej rozgrywce o tytuł najlepszego.

Warto się starać, bowiem na laureatów czekają nie tylko wartościowe nagrody rzeczowe (między innymi laptopy), ale także zwolnienie z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach "technik logistyk" i "technik spedytor" oraz darmowe studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki. Nagrodzona zostanie również najlepsza szkoła ponadgimnazjalna, której uczniowie startować będą w pierwszej edycji olimpiady.

Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, ale także pomóc ocenić program nauczania w szkołach średnich i policealnych.

- Od kilku lat logistyka jest obecna w programach kształcenia w szkołach średnich i policealnych. To cieszy, ponieważ łańcuch edukacyjny kształcenia logistycznego tym samym stał się kompletny. Ale szkołom, uczniom i nauczycielom trzeba pomóc, by treści kształcenia były spójne z tym czego uczymy na studiach. Potrzebne są też podręczniki, materiały dydaktyczne i różne formy dokształcania nauczycieli - wymienia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, kanclerz WSL. - Wyższa Szkoła Logistyki nie jest obojętna na te potrzeby. Traktujemy nauczycieli szkół średnich i policealnych jako partnerów, a uczniów jako podmioty naszego autentycznego zainteresowania. I nie ma w tym żadnej kurtuazji, ponieważ chcemy mieć wpływ na jakość kształcenia logistycznego w ogniwach poprzedzających studia w Wyższej Szkole Logistyki i przygotowanie kandydatów na studia. Stąd różne formy współpracy ze szkołami i pomysł na olimpiadę logistyczną, która wzmocni zainteresowanie uczniów nauką logistyki. Dzięki olimpiadzie nasze kontakty ze średnim i policealnym szkolnictwem zawodowym będą jeszcze bliższe, a udział w olimpiadzie będzie dla uczniów dodatkową nagrodą za wybór tego zawodu - dodaje.

Poza tym, jak zauważa kanclerz WSL, dla nauczycieli i szkół, olimpiada będzie ważnym polem weryfikacji jakości kształcenia. Szkoły będą mogły porównywać efekty swojej pracy w bezpośredniej rywalizacji uczniów o laury olimpijskie i związane z nimi nagrody, z których najważniejszą dla laureatów i finalistów będzie uprawnienie do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego, który wraz z maturą kończy edukację w tych szkołach.

Zgadza się z tym Anna Wawruch-Lis, nauczycielka z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, której uczniowie jako jedni z pierwszych zgłosili chęć udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. 
Świetny pomysł. Uczniowie, kształcący się w zawodach "technik spedytor" i "technik logistyk" będą mieli wreszcie szansę sprawdzić swoją wiedzę. Bo przecież sprawdziany i kartkówki nie do końca dają im taką szansę - zauważa. - Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło dwudziestu moich uczniów. Głównie z trzeciej i czwartej klasy - dodaje Anna Wawruch-Lis.

Partnerami merytorycznymi Olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Patronat medialny objęły: czasopismo "Logistyka" (patronat główny), "Polska Gazeta Transportowa", dziennik "Polska Głos Wielkopolski”, portal logistyka.net.pl, Kariera.com.pl oraz Studentnews.pl.

Zaloguj się by skomentować