Zaloguj się

DHL Express wśród liderów zarządzania zasobami ludzkimi

DHL Express (Poland) otrzymał Bursztynową Statuetkę za kształtowanie kultury organizacyjnej w X jubileuszowej edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2009. Konkurs organizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPISS). Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją objął Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki.

- Zmianę kultury organizacyjnej DHL Express wyznacza zachowanie równowagi pomiędzy celami biznesowymi firmy a potrzebami pracowników. To proces długoletni, a my jesteśmy na początku. Wiemy, że będzie wymagał konsekwencji we wdrażaniu, innowacyjności w stosowanych rozwiązaniach a przede wszystkim wsparcia ze strony wszystkich pracowników - powiedziała Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor ds. personalnych, członek zarządu DHL Express (Poland). - Docenienie i wyróżnienie podejmowanych przez nas działań przez tak prestiżowe grono Kapituły Konkursu jest dla nas prawdziwym zaszczytem.

Kształtowanie i zmiana kultury organizacyjnej DHL Express jest jednym z najważniejszych programów realizowanych obecnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Przy opracowaniu jej założeń zostały wykorzystane m.in. wyniki badań opinii pracowniczej, przeprowadzono także audyt kultury organizacyjnej oraz badanie 360 stopni, które objęło grupę ponad 60 menedżerów i zarząd firmy. W wyniku tego ostatniego projektu powstała grupa Ambasadorów Kultury, których zadaniem jest promocja zmian wśród pracowników. Jednym z pierwszych efektów pracy tej grupy było rozpoczęcie prac nad 10 filarami kultury oraz utworzenie Rady Strategicznej, pozwalającej na wspólne wypracowanie rozwiązań zwiększających efektywność procesów pracy. Kluczowe znaczenie przy realizacji całego projektu ma program First Choice (Firma Pierwszego Wyboru) zakładający wzrost zaangażowania pracowników i zachęcenie ich do podejmowania innowacyjnych działań.

- O sukcesie procesu kształtowania nowej kultury organizacyjnej zadecydują nasi pracownicy. Wiemy na pewno, ze ich zaangażowanie jest naszym największym kapitałem. Jestem przekonana, że taki kierunek długoterminowej strategii rozwoju DHL Express sprawdzi się bez względu na to, czy będziemy działać w czasach prosperity czy stawiać czoła spowolnieniu gospodarczemu - podsumowała Maja Chabińska-Rossakowska.

Celem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest propagowanie wiedzy i doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie firm, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy wypełniają ankietę podzieloną na określone działy problemowe. W drugim niezależni eksperci przeprowadzają audyt. Na podstawie tych informacji Kapituła Nagrody Konkursu wyłania laureatów. W skład Kapituły, na czele której stała prof. dr hab. Stanisława Borkowska z IPISS, weszli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Fundacji Promocji Kadr czy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Po zakończeniu każdej edycji publikowany jest raport z badań przeprowadzonych wśród jego uczestników. W tym roku zostało nagrodzonych 19 firm.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe