Zaloguj się

Wars wspierany przez Unię Europejską

Spółka Wars otrzymała dofinansowanie - 893 tys. zł w ramach projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla ponad 830 uczestników, głównie konduktorów WARS obsługujących wagony sypialne i z miejscami do leżenia w pociągach nocnych spółki PKP Intercity.W maju 2010 roku Zarząd WARS podjął decyzję w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek został wspólnie opracowany i złożony w imieniu WARS przez CS Szkolenie i Doradztwo pod nazwą „Profesjonalna obsługa oraz bezpieczeństwo pasażera - kluczem do wzrostu pozycji firmy WARS S.A. na kolejowym rynku przewozów pasażerskich”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie z PARP. Całkowita wartość projektu szkoleniowego to 1 338 tys. zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania to 893 tys. zł, która stanowi ok. 66% wartości całego projektu. Ponad 830 uczestników; wśród których znajdą się konduktorzy WARS, pracownicy obsługi klienta wewnętrznego (franczyzobiorców WARS), pracownicy administracyjno-biurowi i kadra zarządzająca; wezmą udział w szkoleniach prowadzonych w ramach siedmiu modułów tematycznych. Dla konduktorów, którzy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi w pociągach nocnych w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia przygotowane zostały dwa moduły tematyczne: szkolenia z europejskich standardów obsługi pasażerów oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej poszerzone o moduł postępowania z pasażerem o obniżonej sprawności fizycznej i intelektualnej oraz moduł postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia konduktora lub pasażera (w tym zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej).
 
- Naszym priorytetem jest zapewnienie podróżnym korzystającym z przejazdów wagonami sypialnymi i z miejscami do leżenia w pociągach nocnych oraz w wagonach gastronomicznych obsługi na najwyższym poziomie realizowanej przez pracowników i franczyzobiorców WARS. Dlatego podjęliśmy decyzję o przygotowaniu wniosku szkoleniowego we współpracy z wyspecjalizowaną firmą szkoleniowo-doradczą i o ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozytywna decyzja PARP o dofinansowaniu szkoleń jest dla nas bardzo istotna i ważna. Jesteśmy przekonani, że szkolenia przyczynią się do zapewnienia naszym pasażerom wyższego komfortu w zakresie obsługi oraz bezpieczeństwa podróży - powiedział Krzysztof Supa, prezes WARS S.A.

Szkolenia rozpoczną się w maju 2011 roku i potrwają do grudnia roku 2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 19 kwiecień 2011 15:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe