Zaloguj się

Wyższa Szkoła Logistyki liderem we współpracy ze szkołami

Wyższa Szkoła Logistyki jako jedyna w Polsce realizuje autorski program współpracy ze szkołami średnimi i policealnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Partnerem WSL jest ponad 200 szkół i blisko 400 nauczycieli.
Uczelnia kilka lat temu przyszła z pomocą tym nauczycielom, którzy niemal z dnia na dzień zostali zobligowani do prowadzenia zajęć z nieznanych im dotąd przedmiotów logistycznych. Na rynku nie było podręczników i pomocy dydaktycznych. Wobec tego Wyższa Szkoła Logistyki uruchomiła studia podyplomowe dla nauczycieli. Wykładowcy uczelni wraz z pracownikami Instytutu Logistyki i Magazynowania napisali podręczniki dla uczniów i regularnie pomagają w gromadzeniu materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, a dzięki umowom partnerskim z czołowymi w kraju przedsiębiorstwami, poznańska uczelnia daje możliwość zobaczenia logistyki w praktyce.

Tylko w ostatnim roku akademickim, 40 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor odwiedziło WSL. To ponad 1400 uczniów i prawie 100 nauczycieli. Podczas pobytu w Wyższej Szkole Logistyki, uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce logistycznej, zwiedzają Krajowe Laboratorium RFID oraz jedną z firm, współpracujących z uczelnią.
Funkcjonuje również portal internetowy http://www.szkolysrednie.wsl.com.pl/ będący platformą wymiany informacji pomiędzy nauczycielami. Portal jest na bieżąco uzupełniany o materiały dydaktyczne pozyskiwane od firm partnerskich.
W ramach programu, WSL od pięciu lat organizuje także Forum Nauczycielskie. Konferencja jest nie tylko corocznym podsumowaniem pomocy jaką WSL oferuje nauczycielom kształcącym w zawodach technik logistyk i technik spedytor, ale również ma na celu poprawę edukacji logistycznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas jednych z warsztatów zidentyfikowano wady programu kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, dzięki czemu rozpoczęto pracę nad zmianami podstaw programowych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to kolejny projekt stworzony przez Wyższą Szkołę Logistyki z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. W roku akademickim 2011/2012 odbędzie się czwarta edycja konkursu, który ma na celu nie tylko rozbudzać wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, ale także pomóc ocenić program nauczania w szkołach średnich i policealnych. Co roku liczba uczestników wzrasta dwukrotnie. W pierwszej edycji startowało 1835 uczniów z całej Polski, w ostatniej - już ponad 4600 osób.
Kolejnym krokiem WSL było skojarzenie praktyki gospodarczej ze szkołami w celu dopasowania wzajemnych oczekiwań. Powołano projekt "Wielkopolska musi wiedzieć - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada utworzenie w województwie wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach branży TSL, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności. Po zakończeniu projektu, działania mają być rozszerzone na obszar całego kraju.
Również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji". Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (Wirtualnych Laboratoriów). Projekt jest realizowany na obszarze całego kraju.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe