Zaloguj się

"Polskie Prezydencje w Europie"

Ruszył projekt „Polskie Prezydencje w Europie”. Będzie on promować sylwetki osób zajmujących znaczące stanowiska i reprezentujących Polskę w strukturach międzynarodowych.Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej stanowi wyjątkową okazję do promowania osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej. W Polsce jest wiele osób działających skutecznie w ramach międzynarodowych instytucji i organizacji. Inicjator projektu - Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska - podjął się promowania Polaków, którzy swoją pracą i zaangażowaniem osiągnęli sukces i uznanie, przewodnicząc organizacjom międzynarodowym oraz reprezentując Polskę w Europie i na świecie.

- Wielkim zaskoczeniem dla nas organizatorów na początku projektu był fakt, jak wielu Polaków pełni kluczowe role w Europie. Projekt planujemy realizować do końca 2011 roku. Prosimy wszystkich chętnych o bezpośredni kontakt poprzez stronę www.polskieprezydencje.pl - mówi dr inż. Elżbieta Hałas z Instytutu Logistyki i Magazynowania, od stycznia 2011 roku przewodnicząca GS1 in Europe, globalnej organizacji odpowiedzialnej między innymi za kody kreskowe.

Patronem honorowym projektu została Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wicekoordynator EPP w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), członek Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA). Zaproszenie do wsparcia inicjatywy zostało przesłane do kilkudziesięciu osób. W inicjatywę aktywnie włączyli się już m.in. :
- Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Regionalnej Sieci ISSA,
- Robert Firmhofer - Prezes Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki - Ecsite,
- prof. dr inż. Mieczysław Ostojski  - Wiceprzewodniczący Regionalnej Asocjacji Europejskiej (RA VI WMO),
- Grzegorz Piechota - Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Mediów Informacyjnych IMNA w Europie,
- dr inż. Jerzy Sobstel - Ekspert Europejskich Komitetów Normalizacyjnych CEN CENELEC, Przewodniczący Grupy Roboczej CEN/TC72/WG15,
- dr inż. Zbigniew Szozda - Przewodniczący Podkomitetu ds. Stateczności, Linii Ładunkowych i Bezpieczeństwa Statków Rybackich Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Zainteresowani projektem znajdą informacje na stronie www.polskieprezydencje.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - http://pl2011.eu/content/polskie-prezydencje-w-europie

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 wrzesień 2011 12:50
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe