Zaloguj się

Staż sukcesem wykładowców WSL

Celem projektu „Staż sukcesem naukowca” jest połączenie wiedzy naukowca i potencjału przedsiębiorcy dla rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjności polskich firm. Realizacja pomysłu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.- Projekt „Staż Sukcesem Naukowca” (SSN) to niezwykła okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą pracownicy naukowi zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej. Udział w projekcie umożliwia naukowcom odbycie stażu w wybranym wielkopolskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie. Staż może potrwać od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie stażysta jest zobligowany do przepracowania 120 godzin na rzecz przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych wydatków, ponieważ wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej - wyjaśnia Ewa Sadoch z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Na konkurs spłynęło 120 zgłoszeń, z których wybrano 60 stażystów - w tym Joannę Lewandowską i Justynę Lewandowską, pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

- To dla nas ogromne wyróżnienie. Celem stażu będzie opracowanie narzędzia dla mikroprzedsiębiorstwa DARLOG. Zależy nam na poprawie efektywności przeprowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach - mówi Joanna Lewandowska, współautorka projektu. - Chcemy opracować materiał szkoleniowy pt. „Instrukcja obsługi regałów magazynowych wg znowelizowanej normy EEN-PN 15635:2010”, realizowany w formie e-learningu. Dzięki zastosowaniu wersji e-coach przedsiębiorstwa będą mogły sprawniej zarządzać niewielką liczbą pracowników, a jednocześnie zaproponować swoim klientom szerszy, mniej kosztowny dostęp do szkoleń. Korzyścią dla studentów WSL będzie niewątpliwie czynny udział w naszych badaniach. Jako potencjalni pracownicy branży TSL, nasi studenci mają szansę przedstawić swoje oczekiwania względem tworzonego narzędzia szkoleniowego, a w późniejszej fazie realizacji projektu jego ocenę. W przyszłości, wykorzystanie nowoczesnych technik dydaktycznych przyczyni się również do podniesienia kwalifikacji studentów oraz sprawi, że wiedza będzie szybciej i łatwiej przez nich przyswajalna.

- Generalnie ten projekt pozwoli zrealizować szereg dodatkowych celów w warstwie zarówno społecznej, edukacyjnej jak i naukowej. Odbędzie się tutaj bowiem swoista logistyka wiedzy polegająca na wzajemnym przekazywaniu wiedzy, od naukowców/dydaktyków do mikroprzedsiębiorstwa, dalej do potencjalnych szkoleniobiorców, czyli klientów/studentów - dodaje Justyna Lewandowska, współautorka projektu.

Wprowadzanie udoskonalonego procesu szkoleniowego składać się będzie z trzech etapów. Najpierw system e-coach udostępniony będzie przedsiębiorstwom, które wyrażą chęć przeszkolenia swoich pracowników w zakresie BHP w magazynach. Szkolenie zostanie przesłane drogą elektroniczną lub będzie do pobrania ze strony internetowej przedsiębiorstwa DARLOG. Dzięki temu, kandydaci mogą przyswoić wiedzę zanim przystąpią do kolejnego etapu - czyli do weryfikacji. Weryfikacja odbywa się poprzez rozwiązywanie testu, opracowanego w wersji elektronicznej. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu, w etapie trzecim kursant otrzymuje certyfikat.

Aby zobrazować korzyści nowoczesnej metody szkoleniowej, autorki projektu przeprowadziły symulacje, z której wynika, że po wprowadzeniu szkoleń w wersji e-coach nastąpi wzrost - o blisko 42% - udziału czasu pracy pracownika na rzecz mikroprzedsiębiorstwa, z wyłączeniem czasu poświęconego na organizacje szkoleń.

- Symulacja doskonale odzwierciedla korzyści dla mikroprzedsiębiorstwa w postaci efektywniejszego zarządzania personelem. Dzięki temu, że treści modułów szkoleniowych są w wersji e-coach, mogą być one wykorzystane zarówno przez przedsiębiorstwa zlecające szkolenia, jak i przedsiębiorstwa zajmujące się ich organizacją, bez względu na profil działalności i branżę - mówi Justyna Lewandowska.

Pani Ewa Sadoch, koordynator projektu SSN, podkreśla natomiast, że wszystkie ulepszenia, które pracownicy naukowi wnieśli do firm w poprzednich dwóch cyklach programu zostają zazwyczaj w przedsiębiorstwach wdrożone na stałe.

- Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno pracowników naukowych jak i przedsiębiorców. W poprzednich dwóch cyklach stażowych chętnych było dwa razy więcej, niż miejsc dla nich. Stażyści pracują nad innowacjami w dziedzinach takich jak: technologie 3D, genetyka, robotyka, akustyka, fizykochemia powierzchni czy systemy jakości - twierdzi Ewa Socha.

Tegoroczny staż rozpoczął się 1 września 2011 roku i potrwa sześć miesięcy.

Ostatnio zmieniany w piątek, 09 wrzesień 2011 13:23
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe