Zaloguj się

Łańcuchy dostaw i controlling - sesje popołudniowe Kongresu LOGISTICS 2012

Łańcuchy dostaw i controlling - sesje popołudniowe Kongresu LOGISTICS 2012 Fot. Michał Niemczyk

Sesje popołudniowe Kongresu LOGISTICS 2012 poświęcone były w głównej mierze zagadnieniom łańcuchów dostaw i innowacjom w transporcie. Zmieniające się warunki rynkowe w ciągu ostatnich 5 lat spowodowały, że przedsiębiorstwa chcąc funkcjonować na rynku oraz co ważniejsze, rozwijać się i przynosić oczekiwane zyski, zostały zmuszone do poszukiwania zmian w bieżącej działalności, szczególnie w transporcie.

Znaczenie sprawnej organizacji procesów transportowych w firmie potwierdzają przeprowadzone przez europejskie konsorcja badawcze analizy, które wskazały, że koszty transportu niejednokrotnie stanowią ponad 50% całkowitych kosztów logistycznych. Dodatkowo coraz częściej przedsiębiorstwa świadome społecznych skutków ich działalności poszukują innowacyjnych rozwiązań zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W tę myśl wpisała się prezentacja Norberta Ołtarzewskiego z Bakalland SA.

- Nasza firma oragnizuje nowy model transportu intermodalnego - wyjaśnia Norbert Ołtarzewski. - Pierwszy etap to transport kontenera na kołach z plantacji do portu (np. w Bangkoku), następnie transport morski z Bangkoku do Gdańska i transport drogowy kontenera z portu do magazynu dekompletacyjnego. Pusty konterenr zostaje zwrócony do portu, a towar już spaletyzowany jest transportowany drogami z magazynu dekompletacyjnego do Janowa Podlaskiego.

Jako główne przyczyny przemodelowania dotychczasowego transportu, jakim posługiwała się firma, podaje się rozbudowanie infrastruktury w portach polskich, powstanie nowych połączeń oceanicznych bezpośrednich do polskich portów i brak konieczności organizacji strefy celnej w magazynie Bakalland.

- W ten sposób udało się skrócić czas dostawy łącznie do 7 dni oraz odblokować rampy i powierzchnię operacyjną w magazynie Bakalland - dodaje N. Ołtarzewski.

O korzyściach ze stosowania usług zwrotnych mówił natomiast przedstawiciel firmy UPS Polska Sp. z o.o.:

- Przy zarządzaniu procesem zwrotów coraz ważniejsze są kontrola i sprawność jego przebiegu. UPS stale monitoruje jakość usług i je udoskonala - mówi Grzegorz Kochman, Dyrektor Handlowy UPS Polska. - Sieć UPS umożliwia zamówienie przesyłki zwrotnej z ponad 135 krajów, pakiet usług zwrotnych UPS zapewnia duży zakres kontroli, umożliwiający dostosowanie jej poziomu do własnych potrzeb. Co ważne - rozwiązania technologiczne UPS można zastosować do całego pakietu usług zwrotnych.

Kolejna sesja dotycząca łańcuchów dostaw, poświęcona była najbardziej wymagającej branży pod względem wymogów logistycznych - farmacji. Rozwiązania logistyczne w tej branży są, po FMCG, w największym stopniu podatne na wdrażanie najnowszych rozwiązań szeroko rozumianej elektronicznej gospodarki. Jednocześnie wprowadzanie usprawnień poprzez np. stosowanie systemów automatycznej i elektronicznej wymiany danych jest uwarunkowane krajowymi regulacjami.

- Dystrybucja farmaceutyczna na przełomie roku przeżywała bardzo silne wahania ze względu na zamieszanie spowodowane zapowiedzią wprowadzenia nowych regulacji prawnych - tak rozpoczął swoje wystąpienie Marcin Gawroński, Dyrektor ds. Aptek, Hurtowni i Szpitali w IMS Poland, a jednocześnie moderator sesji farmaceutycznej. - Przed 1 stycznia widzieliśmy paniczne zakupy pacjentów ze względu na wprowadzenie nowych list leków i ogromne rozbieżności między faktami a deklaracjami. Tuż po Nowym Roku byliśmy świadkami protestów lekarzy i aptekarzy. To wszystko przełożyło się na panikę zakupową w grudniu i duży spadek rynku aptecznego w styczniu.

Mimo takich wahań, widać, że ten rynek się rozwija - rośnie liczba sieci i aptek sieciowych, powstają nowe formy zakupowe - programy lojalnościowe, grupy zakupowe itp.

- Jednocześnie spada liczba aptek poza sieciami, a nowa ustawa wyraźnie obniżyła średnie zakupy aptek zaangażowanych w promocje "za grosz" - dodaje M. Gawroński.

W innym wystąpieniu Violetta Suwałowska, Dyrektor Biura Operacji Transportu Krajowego Farmada Transport, przestawiła trendy w dystrybucji farmaceutyków.

- W klasycznym modelu dystrybucji producenci nie zajmują się dystrybucją towarów, często z tego względu, że np. nie posiadają własnej floty samochodowej i magazynów. Producent wykorzystuje zasoby innych podmiotów zajmujących się dystrybucją leków, czyli hurtowni farmaceutycznych lub zewnętrznych operatorów logistycznych - tłumaczy V. Suwałowska. - Operator logistyczny korzysta głównie z jednego z trzech kanałów dystrybucji: do aptek, do szpitali lub do hurtowni farmaceutycznej. Pojawił się jednak nowy trend, gdzie operator logistyczny lub hurtownia dostarcza leki bezpośrednio do pacjenta. I taka forma zakupu leków powoli zaczyna się upowszechniać.

W sesji poświęconej kosztom i controllingowi łańcuchów dostaw, moderowanej przez Bogusława Śliwczyńskiego, pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu, prelegenci próbowali wyjaśnić w jaki sposób można powiązać kompleksową analizę wyników rynkowych i finansowych z organizacją działań operacyjnych i kształtowaniem zasobów przedsiębiorstwa, a także jak zoptymalizować bilans przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie łańcucha dostaw.

- Jednym z rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów logistycznych jest eliminacja dodatkowych magazynów krajowych i zastąpienie ich jednym regionalnym Centrum Dystrybucji - tłumaczy Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o. - Oczywiście skutkuje to wyższymi kosztami transportu, bo przecież  odsuwamy towar od rynków zbytu, ale trzeba na to spojrzeć głębiej: zyskujemy redukcję kosztów magazynowania, niższe koszty administracyjne, lepsze zarządzanie stanami magazynowymi, a tym samym lepsze planowanie produkcji i zamówień. W ogólnym rozrachunku zmniejszamy koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Po przerwie, podczas której uczestnicy Kongresu mogli zwiedzić wystawę "Rynek logistyczny 2012" rozpoczęła się druga sesja plenarna, podczas której zaprezentowano zwycięski projekt w konkursie o nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2012. W tej edycji Kongresu LOGISTICS 2012 zwyciężyło wystąpienie pt. "Koordynacja procesów transportowych w spółkach grupy kapitałowej Neuca SA w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju", zaprezentowane przez Dariusza Łukawczyka, Dyrektora Departamentu Centralnego Transportu w Grupie Neuca.

- Celem projektu było opracowanie modelu koordynacji procesów transportowych w osiemnastu spółkach z branży farmaceutycznej wchodzących w skład grupy kapitałowej Neuca. Zadaniem modelu miała być redukcja kosztów transportu, dzięki osiągniętemu efektowi synergii. Jednak ze względu na wyzwania w skali makro konieczne było także zapewnienie firmie skutecznego i efektywnego funkcjonowania w dłuższej perspektywie czasu - mówił D. Łukawczyk.

Dziś jeszcze w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania odbywają się 4 warsztaty logistyczne: Zarządzanie magazynem w oparciu o wspomaganie informatyczne, Grupowe zakupy usług transportowych, Analiza i ocena zarządzania zapasami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, Bezpieczny produkt na rynku - priorytet dla producentów i dystrybutorów żywności, prowadzone przez specjalistów z Instytutu Logistyki i Magazynowania.
 


A oto wszystkie prezentacje przedstawione na trzech sesjach popołudniowych:

Innowacyjne rozwiązania w transporcie:
- Operator terminala jako element rozwiązań globalnego łańcucha dostaw (DCT Gdańsk SA)
- Transport intermodalny w FMCG (BAKALLAND SA)
- Logistyka zwrotna - efektywny proces zwrotów, jako narzędzie rozwoju biznesu (UPS Polska Sp. z o.o.)
- Usługi Autoroutes Ferroviaires (Lorry Rail Luksemburg)
- Koordynacja procesów transportowych w spółkach grupy Neuca w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju (Neuca SA)
- Optymalizacja dostaw w intermodalnych korytarzach transportowych (Instytut Logistyki i Magazynowania)

Łańcuchy dostaw w branży produktów farmaceutycznych - problemy, rozwiązania:
- Nowe wyzwania w logistyce farmaceutycznej (IMS Poland)
- Jak skutecznie wdrażać dobre praktyki w logistyce (POLPHARMA SA)
- Aspekty branżowe wdrożenia rozwiązania EDI w komunikacji z odbiorcami (USP Zdrowie Sp. z o.o., SI Consulting SA)
- Trendy w dystrybucji farmaceutyków - zrównoważony rozwój sieci dystrybucji (Farmada Transport Sp. z o.o.)

Koszty i controlling łańcuchów dostaw - narzędzia, wdrożenia, efekty:
- Koszty i controlling procesu outbound (Nivea Polska Sp. z o.o.)
- Optymalizacja bilansu przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie łańcucha dostaw  (Dachser Sp. z o.o.)
- Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych do pomiaru efektywności zarządzania zasobami (AMICA Wronki SA)
- Koszty zarządzania opakowaniami w logistyce na przykładzie palet drewnianych  (Chep Polska Sp. z o.o.)

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 21 maj 2012 12:12
Zaloguj się by skomentować