Zaloguj się

Wyższa Szkoła Logistyki zainaugurowała kolejny rok akademicki

Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski. Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski.

Ponad tysiąc osób przystąpiło do grona studentów Wyższej Szkoły Logistyki, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej. W sobotę 29 września 2012 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013.

Zewsząd rozchodziły się słowa aktu ślubowania: - Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy.
- Witam Państwa w Wyższej Szkole Logistyki. Witam w miejscu, gdzie od blisko czterdziestu lat bije serce polskiej logistyki - tymi słowami przywitał nowych studentów Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. – Uczelnia w sposób kompleksowy przygotuje Was do obejmowania stanowisk logistycznych na rynku pracy. Wyposażymy Was w wiedzę praktyczną, skonfrontowaną z oczekiwaniami przedsiębiorstw logistycznych. Będziecie się uczyć od kompetentnych doświadczonych wykładowców. Umożliwimy Wam zdobywanie certyfikatów i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Stworzymy warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań naukowych oraz sportowych - wymieniał Rektor. W inauguracji - poza tłumem studentów - uczestniczyło również wielu znamienitych gości: Prorektor TH w Wildau koło Berlina prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych uczelni.

W swoim przemówieniu, Rektor WSL, prof. Andrzej Korzeniowski nie szczędził słów pochwały dla Uczelni, która w tym roku rozpoczyna dwunasty rok działalności edukacyjnej. Komplementował wsparcie Instytutu Logistyki i Magazynowania, czołowego ośrodka badawczego z zakresu logistyki w Polsce. Podkreślał jak ważnym jest walor praktyczny uczelni i program dostosowany do wymogów rynkowych oraz współpraca z ponad 30 największymi przedsiębiorstwami logistycznymi w Polsce. Wspominał o doskonałej infrastrukturze uczelni, oprogramowaniu wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne, którego uczą się studenci oraz możliwości rozwijania przez nich swoich pasji naukowych i pozanaukowych w uczelni. Studenci dowiedzieli się o możliwości zdobywania certyfikatów, odbywania praktyk i staży, uczestnictwa w programie LOGMEETING - Spotkania i warsztaty w WSL oraz możliwości wyjazdów zagranicznych i kształceniu w programie "Podwójny dyplom". Rektor podkreślał znaczenie badań naukowych w rozwoju Uczelni oraz działalności wydawniczej i publikacyjnej. Zwracał także uwagę na bardzo bliską współpracę WSL ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor oraz organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, do której w tym roku przystąpi ponad 8 tysięcy uczniów z całego kraju. Podkreślił także znaczenie specjalizacji uczelni w procesie kształcenia logistyków oraz zmianę wizerunku WSL wdrożoną od 1 września 2012 r., która tą specjalizację jeszcze bardziej podkreśla.

Jak co roku, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki wyróżnił medalami "Za zasługi dla rozwoju WSL" liczne osoby i przedsiębiorstwa: p. Zofię Hryhorowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, p. dr Marię Korzeniowską-Marciniak, wieloletnią kierowniczkę Działu Marketingu WSL, p. prof. Henryka Sobolewskiego, p. Martę Tęsiorowską - wiceprezes ds. Komunikacji i Marketingu na Europę Środkowo - Wschodnią firmy Prologis oraz przedsiębiorstwa: Kuehne-Nagel, Quantum Software, Grupę Raben, Prologis. Medal otrzymała także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Inauguracja była również okazją do wyróżnienia pracowników Wyższej Szkoły Logistyki. Nagrody Rektora otrzymali: prof. Bernd Hentschel, prof. Bogusław Śliwczyński, dr Piotr Pagórski, dr Witold Terechowicz, mgr Anna Hoffa, mgr Paweł Fajfer, mgr Agnieszka Szulczyńska, mgr Wojciech Zalewski i p. Anna Michniewicz.
Na zakończenie inauguracji, goście wysłuchali wykładu p. Grzegorza Lichocika, prezesa zarządu firmy Dachser: "Logistyka w świecie szybkich zmian", po którym w auli rozbrzmiały słowa Gaudeamus Igitur. I tak Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczęła dwunasty rok działalności, rok pełen wyzwań i zmian ukierunkowanych na jeszcze dynamiczniejszy rozwój uczelni.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 01 październik 2012 13:08
Zaloguj się by skomentować