Zaloguj się

Odpowiedzialny społecznie DHL

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa usług pocztowych i logistycznych, zachęca pracowników, klientów i partnerskie organizacje non-profit na całym świecie do udziału w trzeciej edycji "Światowego Dnia Wolontariusza".

W tym roku program nie ogranicza się do projektów realizowanych wyłącznie w trakcie głównego wydarzenia "Światowego Dnia Wolontariusza", które w tym roku organizowane jest w dniach 5-15 września. Począwszy od tego roku pracownicy mogą zgłaszać swoją pracę w ramach wolontariatu wykonywaną przez cały rok. W zeszłym roku około 62 000 pracowników ze 120 krajów na całym świecie miało swój udział w ponad 1 000 projektów w ramach "Światowego Dnia Wolontariusza".

- W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy wspierać mnóstwo różnych projektów wolontariatu na całym świecie - w wielu przypadkach są to projekty realizowane w społecznościach lokalnych, które bezpośrednio dotyczą naszych pracowników - wyjaśnia Christof Ehrhart, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności biznesu w Deutsche Post DHL. - Jednakże ten rok jest wyjątkowy. Ponieważ wielu z naszych 475 000 pracowników poświęca się przez cały rok pracy jako wolontariusze, postanowiliśmy uczcić nie tylko działania prowadzone w trakcie oficjalnego tygodnia "Światowego Dnia Wolontariusza" we wrześniu, ale także inne projekty wolontariatu realizowane przez naszych pracowników przez cały rok. Dzięki temu nasi pracownicy naprawdę mogą wcielić w życie misję Grupy "Żyjemy odpowiedzialnie.

Pracownicy Deutsche Post DHL zaczęli poświęcać swój czas na pracę w ramach lokalnych projektów wolontariatu w 2008 r. W 2011 r. z tego pomysłu wykiełkował oficjalny dzień wolontariatu obchodzony na całym świecie. Dzisiaj, dwa lata później, działania są koordynowane na szczeblu Grupy, a wszystkie projekty zintegrowane w jedną wspólną platformę. Projekty są realizowane na szczeblu krajowym i regionalnym, dzięki czemu można je dostosować do lokalnych potrzeb. Wszystkie projekty wolontariatu są odzwierciedleniem co najmniej jednego z trzech programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu prowadzonych przez Grupę: “GoTeach”, na rzecz lepszej edukacji, program ekologiczny “GoGreen” i “GoHelp”, w ramach którego na całym świecie zapewniane jest wsparcie logistyczne w sytuacjach klęsk żywiołowych. W rezultacie tych działań zostały świeżo odmalowane szkoły w Singapurze, pracownicy w Finlandii pomagają przywrócić rzekę do stanu pierwotnego, a dla chińskich szkół podstawowych zbierany jest sprzęt sportowy - to tylko kilka z przykładów.
   Deutsche Post DHL promuje także wolontariat pracowniczy poprzez swój Fundusz Żyjemy Odpowiedzialnie. Dwa razy w roku pracownicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla projektów regionalnych prowadzonych przez lokalne organizacje non-profit, w których działania są zaangażowani pracownicy. W 2012 r. Deutsche Post DHL przyznało finansowanie dla 104 projektów łącznie, z udziałem ponad 9 000 pracowników w 48 krajach na świecie. Promowanie zaangażowania społecznego pracowników jest, oprócz trzech programów "Go" Grupy, podstawowym elementem strategii Odpowiedzialności Społecznej w Deutsche Post DHL, której motywem przewodnim jest motto "Żyjemy Odpowiedzialnie".

Zaloguj się by skomentować