Zaloguj się

Prologis Nagrodził Najlepszych Studentów

Prologis - globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych - wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki ogłosił zwycięzców konkursu „Prologis Najlepszym“ w kategorii Najlepszy Absolwent i Najlepsza Praca Magisterska. Nagrody zostały wręczone 5 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Już od ośmiu lat firma Prologis we współpracy z poznańską Wyższą Szkołą Logistyki organizuje konkurs „Prologis Najlepszym”, którego celem jest wspieranie najbardziej ambitnych studentów, tak by ułatwić zawodowy start przyszłym ekspertom w dziedzinie logistyki. Do tej pory wyłoniono już 18 laureatów, którzy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami w wysokości 4 tysięcy złotych.

W tym roku nagrody otrzymali:

•    Piotr Borysewicz – który zdobył tytuł Najlepszego Absolwenta Wyższej Szkoły Logistyki.
Pan Piotr w ciągu 4 semestrów studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Zarządzanie w specjalności Logistyka, uzyskał wysoką średnią na poziomie 4,85 i czynnie angażował się w działalność akademicką.

•    Marcin Troczyński – którego praca dyplomowa została uznana za Najlepszą Pracę Magisterską.
Praca pod tytułem „Wspieranie tradycyjnej edukacji na odległość w szkole podstawowej przy użyciu platformy Moodle”, napisana pod kierownictwem dr Ryszarda Świekatowskiego, została nagrodzona za przemyślane ujęcie tematu i wysoką wartość merytoryczną.

W skład jury konkursowego weszli eksperci uczelni oraz firmy Prologis. Laureaci odebrali nagrody z rąk Marty Tęsiorowskiej, Vice President, Marketing & Communications CEE.


- Działamy w gospodarce opartej na wiedzy, dlatego wysoka jakość kształcenia i pielęgnowanie talentów mają dla nas szczególne znaczenie - powiedziała Marta Tęsiorowska. - Cieszymy się, że wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki możemy wspierać oraz nagradzać najbardziej pracowitych i wybitnych studentów.

- Zaangażowanie i inicjatywa globalnych przedsiębiorstw - takich, jak Prologis decyduje dziś o jakości kształcenia. Studenci zyskują dodatkową motywację do własnego rozwoju, a co ważniejsze, mają większy kontakt z praktyką gospodarczą, która dla WSL jest priorytetem - powiedziała Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Logistyki.

W konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską mogą brać udział magistranci, którzy z ocen za pracę magisterską oraz obronę uzyskali średnią powyżej 4,5. Ocenie poddaje się także m.in. zgodność treści pracy z tematem zawartym w jej tytule, merytoryczną zawartość, poprawność języka wypowiedzi, sposób wykorzystania materiałów źródłowych i dostępnych publikacji.
   Natomiast konkurs na Najlepszego Absolwenta WSL o nagrodę „Prologis Najlepszym” organizowany jest dla studentów trybu dziennego i zaocznego, studiów licencjackich i magisterskich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się studenta do konkursu i uzyskanie przez niego średniej ocen minimum 4,53 za wszystkie semestry z danego poziomu studiów, odpowiednio: za 6 semestrów – studia licencjackie, za 4 semestry – studia magisterskie.
   Zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu można składać do 15 lutego 2014 roku. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.prologisnajlepszym.pl.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 październik 2013 08:32
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe