Zaloguj się

Deutsche Post DHL dla zielonej energii

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa pocztowo-logistyczna, osiągnęła kolejny kamień milowy swojego programu ekologicznego GoGreen - ponad 60% jej globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną jest obecnie pokrywane ze źródeł odnawialnych.

   W ciągu minionych dwóch lat firma zwiększyła swój udział zielonej energii o połowę - z 42% w 2012 r. do ponad 60% w 2014 r. Obecnie Deutsche Post DHL wykorzystuje zieloną energię w ponad 90% na przykład w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i we Francji. Te zmiany na lepsze są częścią holistycznej koncepcji spółki, których celem jest zmniejszenie wpływu działalności na środowisko: Deutsche Post DHL wdraża w ramach programu GoGreen technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii ("mniejsze spalanie") oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez działania skoncentrowane na przestawieniu się na źródła energii odnawialnej ("czyste spalanie").

- Zrównoważony rozwój przyjazny dla środowiska jest integralną częścią strategii naszej firmy. Nasze wysiłki oraz postępy, jakie czynimy, by stać się firmą przyjazną dla środowiska, są z jednej strony znakiem szacunku dla świata, w którym żyjemy, a z drugiej strony odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Cieszymy się zatem, że udało nam się osiągnąć kolejny cel w naszym planie programu GoGreen, poprzez zwiększenie wykorzystania zielonej energii w całej Grupie do ponad 60 procent - powiedział Christof Ehrhart, wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności w Deutsche Post DHL

   W minionych latach firmie Deutsche Post DHL stale udawało się zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych. W 2010 r. udział ten wynosił 37% całości zużycia w Grupie. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom w minionym roku Grupie udało się uniknąć wyemitowania ponad 450 000 ton CO2. W oparciu o dostępność zielonej energii na rynku oraz względy ekonomiczne, Grupa koncentruje się na Europie i Ameryce Północnej. Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, Deutsche Post DHL głównie korzysta z Gwarancji Pochodzenia Energii Odnawialnej (GoOs) oraz Certyfikatów Energii Odnawialnej (RECS) jako instrumentów pozwalających na śledzenie i zapewnianie spełnienia wymagań firmy: Energia elektryczna ze źródeł w 100% odnawialnych, które są zgodne z transparentnym i zweryfikowanym podejściem, ze sprawdzonymi korzyściami dla środowiska w odniesieniu do bilansu CO2. W nadchodzących latach firma będzie dążyć do dalszego zwiększania udziału zielonej energii w innych regionach, na przykład w regionie Azji i Pacyfiku, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagane warunki.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 wrzesień 2014 13:24
Zaloguj się by skomentować