Zaloguj się

Kraje spoza grupy BRICS zwiększają optymizm na rynkach wschodzących

Dynamiczny wzrost w krajach ASEAN, Zatoki Perskiej, regionu Afryki subsaharyjskiej oraz w kolejnej grupie gospodarek przejściowych, takich jak: Indonezja, Nigeria, Bangladesz, Meksyk i Pakistan równoważy zróżnicowane wyniki osiągane przez kraje z grupy BRICS, które były motorami wzrostu na rynkach wschodzących w ciągu ostatnich kliku lat.

   Ten bardziej zrównoważony obraz wzrostu odzwierciedlony jest w Indeksie Logistycznym Rynków Wschodzących firmy Agility na rok 2015, corocznym, opartym na danych rankingu 45 gospodarek wschodzących, uzupełnionym przez ankietę przeprowadzoną w grupie około 1000 menedżerów światowych firm z branży logistycznej i łańcucha dostaw. Indeks, który ukazuje się po raz szósty, klasyfikuje gospodarki rynków wschodzących w oparciu o ich wielkość, warunki prowadzenia biznesu, infrastrukturę oraz inne czynniki, które mają wpływ na ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów z branży logistycznej, przewoźników lotniczych, armatorów, spedycji oraz firm dystrybucyjnych.
   Duże kraje wchodzące w skład grupy BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA, nadal miały duży udział we wzroście oraz inwestycjach na rynkach wschodzących i zdominowały Indeks. Jednak, na przykład Arabia Saudyjska awansowała w 2015 roku na drugie miejsce, ustępując tylko Chinom, które mają niemal pięciokrotnie więcej mieszkańców i 12,5 razy wyższe wskaźniki gospodarcze. Także kraje kolejnej grupy, obejmującej Indonezję (4 miejsce w rankingu), Nigerię (27), Bangladesz (28) oraz Pakistan (25) o populacji ponad 100 milionów mieszkańców każdy - poprawiły swoje pozycje w Indeksie. Zaś inny duży rynek spoza grupy BRICS - Meksyk - utrzymał wcześniejsze 9. miejsce.

Inne istotne wyniki Indeksu:
•    Kraje Zatoki Perskiej - ZEA, Katar i Oman - zostały uznane za "najbardziej konkurencyjne rynki" - czyli takie, w których panują najlepsze warunki prowadzenia biznesu - spośród wszystkich 45 państw ujętych w rankingu. Tuż za nimi znalazły się: Urugwaj, Arabia Saudyjska i Maroko.
•    ZEA, Malezja, Chiny, Oman, Arabia Saudyjska i Chile stanowią czołówkę w kategorii "sieci połączeń", co wskazuje, że mają najlepiej rozwiniętą infrastrukturę i sieć połączeń transportowych.
•    Filipiny awansowały o trzy pozycje (na miejsce 19) w części Indeksu opartej na danych - i to po skoku aż o 9 miejsc w górę w ubiegłorocznym rankingu. Kraj ten poprawił swoje notowania również wśród ankietowanych menedżerów, którzy przesunęli go w górę o pięć pozycji (na miejsce 15) wśród państw, które ich zdaniem zyskają na znaczeniu, jako rynki usług logistycznych.
•    Rosnąca izolacja gospodarcza Rosji bardzo niekorzystnie wpłynęła na jej atrakcyjność wśród menedżerów branży logistycznej. Ponad 75% uczestników ankiety negatywnie oceniło perspektywy rozwoju tego rynku.
•    Rynek indyjski, z kolei, nadal dzieli specjalistów z branży. Z jednej strony uznali oni ten kraj za drugi spośród najważniejszych rynków logistycznych, ale z drugiej umieścili go stosunkowo wysoko - bo na miejscu 17 - w kategorii krajów, których znaczenie dla branży logistycznej będzie prawdopodobnie niewielkie. Z kolei w części rankingu opartej na danych Indie zostały w 2014 roku wyprzedzone przez Brazylię i Arabię Saudyjską, a w 2015 spadły jeszcze niżej - na miejsce 5 - tracąc swoją pozycję na rzecz Indonezji. Najbardziej pogorszyła się "konkurencyjność rynku" indyjskiego - czyli warunki prowadzenia biznesu - i to pomimo optymizmu wywołanego reformami nowego rządu premiera Nanendry Modiego.
•    Jeśli chodzi o połączenia handlowe łączące rynki wschodzące z krajami rozwiniętymi, w przypadku towarowego ruchu lotniczego najszybciej rozwijały się połączenia między USA i Wietnamem (o 42,7%), oraz między Kambodżą i UE (o 41,9%), zaś w przypadku przesyłek morskich były to połączenia między Ukrainą i UE (o 35,8%) oraz między UE i Egiptem (o 23,2%). Jednak, jeśli chodzi o 2015 rok, największy optymizm wśród specjalistów z branży wywołały perspektywy rozwoju połączeń handlowych między rynkami wschodzącymi z Azji oraz z innych regionów. Uczestnicy ankiety określili również ryzyka, które mogą utrudniać wzrost w poszczególnych regionach, a także wyrazili swoje opinie na temat istotnych trendów, które mogą mieć największy wpływ na rozwój rynków wschodzących, takich jak near-sourcing, czy handel elektroniczny.

- W ubiegłym roku bardzo wiele mówiło się o załamaniu na rynkach wschodzących i o obawach wywołanych słabością rynków nowej "wrażliwej piątki", czyli RPA, Brazylii, Indii, Turcji i Indonezji - powiedział Essa Al-Saleh, prezes i dyrektor zarządzający Agility Global Integrated Logistics. - Tymczasem rynki wschodzące, jako cała grupa, okazały się znacznie bardziej prężne - a nawet tętniące życiem - niż się spodziewano, i to pomimo trwającego spowolnienia światowej gospodarki.

   Al-Saleh zauważył, że wiele krajów rozwijających się zwiększa inwestycje w infrastrukturę i podejmuje działania by rozwiązać długotrwałe problem, takie jak zasady zatrudnienia i opodatkowania, ochrona inwestorów, prawo handlowe, prawa własności, ograniczenia kapitałowe, czy przepisy dotyczące handlu i użytkowania gruntów. Dodał, że największe ryzyka dla rozwoju rynków wschodzących w 2015 roku związane będą ze spadkiem cen surowców, ochłodzeniem chińskiej gospodarki, zacieśnianiem polityki monetarnej USA oraz kłopotami gospodarczymi Rosji.
   Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2015 rok, średni wzrost w krajach wymienionych w Indeksie, powinien kształtować się na poziomie 4,57%.

- Czynniki wspomagające rozwój to zwiększenie populacji, poszerzenie klasy średniej, wzrost siły nabywczej oraz stopnia urbanizacji kraju, a także stały postęp opieki zdrowotnej i rozwój edukacji, przy jednoczesnej redukcji poziomu ubóstwa - powiedział Al-Saleh. - Dlatego patrzymy z optymizmem na rynki wschodzące i jesteśmy przekonani, że nadal znajdują się na krzywej wzrostu.

Indeks został przygotowany przez Transport Intelligence (Ti), czołową firmę badawczą w branży logistycznej.

- Pięć lat po światowej recesji perspektywy wszystkich gospodarek, zarówno rozwiniętych jak i wschodzących, są nadal niejasne. Niestabilność gospodarcza, spadające ceny ropy naftowej oraz rosnące obawy związane z bezpieczeństwem w Afryce i na Bliskim Wschodzie zwiększają tylko tę niepewność. Mimo tak trudnych wyzwań, nadal utrzymuje się wysokie zainteresowanie tymi zmiennymi rynkami, na co wskazują rosnące inwestycje w infrastrukturę, rozwijający się handel międzynarodowy oraz rosnący popyt wewnętrzny. Światowi producenci, handlowcy oraz współpracujący z nimi operatorzy logistyczni muszą zdawać sobie sprawę ze wszystkich tych uwarunkowań, jeśli chcą w pełni wykorzystać możliwości istniejące na tych rynkach - zauważył John Manners-Bell, dyrektor zarządzający Ti.

 Kompletny Indeks Logistycznym Rynków Wschodzących

 

 

 

Ostatnio zmieniany w środa, 21 styczeń 2015 14:47
Zaloguj się by skomentować