Zaloguj się

CSR w GEFCO

Grupa GEFCO opublikowała raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. W dokumencie spółka potwierdziła swój zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, ochronę praw człowieka, przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy i walkę z korupcją, co jest zgodne z 10 Zasadami United Nations Global Compact. Raport odzwierciedla również wartości GEFCO ujęte w nowym haśle "Partners, unlimited".

   Środowisko w centrum strategii grupy
W swojej codziennej działalności GEFCO dąży do obniżenia emisji CO2 o 2% rocznie, co udało się osiągnąć w ostatnich dwóch latach. Dodatkowo firma aktywnie angażuje swoich klientów i dostawców w podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, między innymi poprzez wykorzystanie specjalistycznego i zindywidualizowanego oprogramowania Castor, pozwalającego monitorować emisję gazów cieplarnianych. Grupa opracowała również Kartę Odpowiedzialnych Zakupów, którą do końca 2017 r. podpisało ponad 1100 dostawców i podwykonawców spółki świadczących usługi w sektorze transportu drogowego. Dokument zawiera wiążące oświadczenia o zgodności pojazdów z normami ochrony środowiska, jak również zobowiązanie do szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej jazdy.
   GEFCO prowadzi również stałe analizy swojego oddziaływania na otoczenie i środowisko naturalne oraz uczestniczy w różnorodnych programach mających na celu ocenę wpływu firmy w tych obszarach. W 2017 r. 59 placówek GEFCO odnowiło certyfikację ISO 14001. Dodatkowo w ramach CDP (Carbon Disclosure Project) spółka w 2017 r. poprawiła swoją ocenę na B z noty D uzyskanej w 2015 roku. Ponadto międzynarodowa platforma EcoVadis wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie ich dostawców pod kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb społecznych, etyki biznesu i odpowiedzialnych zakupów przyznała GEFCO 60 na 100 punktów w oparciu o wyniki uzyskane przez Grupę w 2016 r.

   Ograniczenie wpływu usług na środowisko
Wywiązując się ze swoich zobowiązań, GEFCO inwestuje w przyjazne środowisku rozwiązania łańcucha dostaw. Są to między innymi:
• Nowa wersja programu CADIS OPTIM, który optymalizuje ruch samochodów ciężarowych. Testy potwierdziły następujące korzyści płynące z jego stosowania: skrócenie tras o 15%, podniesienie współczynnika załadunku o 4% oraz zmniejszenie liczby ciężarówek na drodze o 9%.
• Rozwój transportu multimodalnego i tras alternatywnych, jak na przykład Jedwabny Szlak. Przewóz towarów koleją - oprócz dziesięciokrotnie niższych kosztów niż w przypadku transportu lotniczego i czasu realizacji krótszego o połowę w porównaniu z transportem drogą morską - ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ generuje pięciokrotnie mniej gazów cieplarnianych od transportu morskiego.
• Rozwój "zielonych" rozwiązań w zakresie magazynowania towarów. Przykład w tym obszarze stanowi plac magazynowy samochodów w Courgenay, który jest zarazem największą elektrownią fotowoltaiczną w Szwajcarii. W 2017 r. działania podejmowane przez GEFCO w celu ograniczenia zużycia energii w ponad 50 placówkach przyniosły poprawę o 8%.

   Promowanie programu Infinite Proximity
W roku 2017 Grupa GEFCO wskazała 10 kluczowych zasad kultury korporacyjnej firmy. Zostały one ujęte w programie Infinite Proximity i wyznaczają kierunki ogólnego rozwoju spółki oraz obszary działań pracowników. W związku z wdrożeniem programu zarząd GEFCO zorganizował w 12 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej spotkania z  menedżerami, którzy mogli bezpośrednio podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
   Mając na względzie wagę zaangażowania pracowników, proces rekrutacji w Grupie GEFCO prowadzony jest w oparciu o cztery zasady - przejrzystość, widoczność, wydajność oraz pewność siebie - a menedżerowie ds. personalnych we wszystkich krajach zostali przeszkoleni ze standaryzacji praktyk rekrutacyjnych. Ponadto na wielu rynkach GEFCO współpracuje z uniwersytetami i szkołami biznesu, aby przyciągnąć młode talenty. W 2017 r. firma zatrudniała na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony łącznie 1920 osób, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto drugi rok z rzędu GEFCO otrzymało wyróżnienie "Happy Trainees", zajmując 6. miejsce w kategorii przedsiębiorstw międzynarodowych.
   Grupa GEFCO jest globalnym dostawcą usług łańcucha dostaw przemysłowych, specjalizującym się w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 14 maj 2018 08:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe