Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: raporty i analizy

UTK analizuje kolejowe przewozy intermodalne w III kwartale 2023

Masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym koleją w III kwartale 2023 r. osiągnęła prawie 6,2 mln ton, a wykonana przy tym praca przewozowa blisko 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2023 r. są zdecydowanie lepsze niż w II kwartale 2023 r., jednak w porównaniu z III kwartałem 2022 r. masa ładunków spadła o 8,6%, a praca przewozowa o 4,5%. W III kwartale 2023 r. przewieziono prawie 6,2 mln ton, a w III kwartale ubiegłego roku ponad 6,7 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Oznacza to spadek rok do roku o prawie 0,6 mln ton (-8,6%). Wykonana III kwartale 2023 r. praca przewozowa to blisko 2,2 mld tonokilometrów. W porównaniu do prawie 2,3 mld tonokilometrów w III kwartale 2022 r., jest to spadek o 0,1 mld tonokilometrów (-4,5%). Wyniki III kwartału 2023 r. są jednocześnie zdecydowanie lepsze niż te osiągnięte w II kwartale 2023 r. – masa towarów wzrosła o 0,4 mln ton (+6,5%), a praca przewozowa o 0,1 mld tonokilometrów (+7,4%).

Przewozy kolejowe według grup ładunków w III kwartale 2023 r. Aktualny raport UTK

Od początku roku do końca września przewieziono łącznie 172,9 mln ton ładunków, zaś zrealizowana praca przewozowa to 46,3 mld tonokilometrów. Grupą z największym udziałem według masy w przewozach ładunków był węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Towary z tej grupy stanowiły 30,42% wg masy i 21,01% wg przewiezionej pracy przewozowej. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. łącznie przetransportowano 57,7 mln ton ładunków przypisanych do tej grupy, co oznacza spadek o 7,1 mln ton (11%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. W największym stopniu spadły przewozy węgla kamiennego. W III kwartale 2023 r. łącznie przewieziono 57,6 mln ton ładunków, zaś praca przewozowa wyniosła 15,4 mld tonokilometrów.

Kolej a alternatywne środki transportu towarów w Europie. Nowy raport UTK

W Polsce udział kolei w transporcie towarów drogami lądowymi wynosił w 2021 r 22%., co daje 14. pozycję na tle 27 państw europejskich. Pozostała część ładunków obsługiwana jest przez transport drogowy (78%). Kolej w największym zakresie jest wykorzystywana do transportu towarów na Litwie (62,5% udziału), a w najmniejszym w Irlandii (0,6%). Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport prezentujący kolej na tle alternatywnych lądowych środków transportu towarów w Europie.

Wyniki przewozowe w październiku 2023 r.

W październiku 2023 r. z usług kolei skorzystało ponad 34,5 mln pasażerów. To w zestawieniu z poprzednim rokiem wzrost o 5,3% i rekordowa wartość uzyskana w miesięcznych statystykach publikowanych przez UTK od 2012 r. W przewozie ładunków, wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to wartość o 0,6 % wyższa niż w październiku 2022 r. Masa towarów – 21 mln ton - to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku.

CARGOUNIT rozwija przewozy kolejowe w Europie

CARGOUNIT - największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z wiodących tego typu podmiotów w Europie, odebrała kolejne lokomotywy Vectron i zamówiła dodatkowe elektrowozy od Siemensa. Łącznie firma będzie mieć w swojej flocie aż 44 pojazdy Siemensa, będąc największym odbiorcą tego typu pojazdów w Polsce.

PESA z kolejnymi zamówieniami dla Kolei Rumuńskich

Rumuńska Agencja Reformy Kolejnictwa (ARF - rządowa instytucja w Rumunii, która centralnie kupuj tabor, a także organizuje i finansuje przewozy pasażerskie w Rumunii w ramach umów PSO) rozstrzygnęła przetarg na zakup 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla kolei regionalnych (RE-R) dla 3 regionów: Bukareszt, Cluj, Iasi.

Przewozy grup ładunków w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. przewieziono 54,8 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 14,8 mld tonokilometrów. Te wyniki są mniejsze odpowiednio o 5,8 mln ton i 1,3 mld tonokilometrów w porównaniu do I kwartału 2023 r. Przyczyną jest przede wszystkim znaczny spadek w przewozach węgla kamiennego z 22,5 mln ton w I kwartale 2023 r. do 17,1 mln w II kwartale 2023 r (mniej o 23,9%).