logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

CASTLE wspiera politykę regionalną w obszarze logistyki

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Partnerzy z 8 krajów (z Włoch, Polski, Grecji, Słowenii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Austrii) zaangażowali się w szukanie  odpowiedzi na pytanie: „Czy tworzymy logistykę w ujęciu regionalnym?”. Projekt CASTLE  nakierowany na usprawnienie publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, zakłada przeprowadzanie badań i analiz w celu stworzenia nowego narzędzia służącego polityce regionalnej.  Polskę w projekcie CASTLE reprezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Projekt CASTLE ma za zadanie ułatwienie  władzom publicznym identyfikacji niedoskonałości systemów logistycznych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu prowadzona jest identyfikacja najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń. Rozwijane będą także inicjatywy Regionalnych Forów Logistycznych oraz Centrów Kompetencji w Logistyce.
Projekt koncentruje się na następujących 4 tematach:

  • Wzmocnienie regionalnych rynków logistycznych.
  • Zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • Rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP.
  • Konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno – prywatnej (Regionalne Fora Logistyczne, Centra Kompetencji w Logistyce).


Partnerzy projektu przeprowadzili analizę najlepszych praktyk w swoich regionach, a następnie spośród wszystkich zebranych wybrali dwadzieścia, najodpowiedniejszych najlepszych praktyk.
Z przedstawionych polskich praktyk, wybrano pięć, które spełniły rygorystyczne kryteria projektu. Dotyczą one:

1.    rewitalizacji transportu kolejowego w Wielkopolsce
Działanie (w ramach projektu CORELOG) miało na celu przeniesienie wybranych przepływów towarów z transportu drogowego  na transport kolejowy, poprzez aktywizację biznesową obszarów wokół stacji kolejowych w miastach powiatowych. Celem praktyki było zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków i negatywnego wpływu na środowisko, lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

2.    organizacji wspólnych procesów transportowych w grupie przedsiębiorstw
Praktyka przeprowadzona w ramach projektu CORELOG, głównym celem było stworzenie nowego modelu organizacji powszechnych procesów transportowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP, zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w regionach uczestniczących w projekcie.

3.    Polskiego Centrum Kompetencji w logistyce – POLLOCO
Celem projektu było wsparcie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, co  pozwoliło na przyśpieszenie integracji Państw Kandydujących z Transeuropejską Siecią Transportową.
Centrum zrealizowało ten cel poprzez pozyskiwanie  i zdobywanie kompetencji w dziedzinie projektowania, wdrażania i funkcjonowania centrów logistycznych  a także poprzez tworzenie rozwiązań IT wspierających działania operatów logistycznych, centrów logistycznych i ich sieci.

4.    tworzenia koncepcji logistycznych 4PL (fourth-party logistics)
Głównymi obszarami zainteresowań są działania skierowane na rozwój oprogramowania mogącego przydać się firmom na etapie planowania procesu transportowego i wyboru sposobu transportu, a także narzędzie umożliwiające kontakt z dostawcami usług transportowych na określonych trasach.

5.   tworzenie narzędzia planowania transportu w ramach Elektronicznej Platformy Logistycznej
Działanie miało na celu rozwój oprogramowania, która miało wspierać racjonalizację procesów transportowych i redukcję kosztów transportu. Oprogramowanie zostało udostępnione przez Elektroniczną Platformę Logistyczną rozwijaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania (www.epl.net.pl).

Celem najlepszych praktyk jest tworzenie klastów, sieci i współpraca w logistyce z naciskiem na sektor MŚP. Konsolidacja praktyk powinna więc wspierać konkurencyjność gospodarki regionalnej, promować ekologiczność logistyki, ulepszać ją poprzez tworzenie wiedzy i jej wymianę pomiędzy regionami.

W ramach projektu CASTLE organizowane są Regionalne Fora Logistyczne. Są to nowe i stabilne mechanizmy i struktury, które łączą podmioty publiczne i prywatne (decydentów, urzędników, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji badawczych) w celu poprawy działań politycznych. Spełniają trzy podstawowe funkcje:

  • Wykorzystanie doświadczeń z UE na poziomie lokalnym.
  • Przeniesienie najlepszych praktyk do każdego regionu CASTLE z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych.
  • Rozwój i tworzenie trwałych regionalnych polityk w zakresie logistyki w każdym regionie projektu z uwzględnieniem MŚP.

Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2012 10:26

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowy, obowiązkowy identyfikator dla firm

Nowy, obowiązkowy identyfikator dla firm

Według dyrektywy MiFID-II Unii Europejskiej od 03.01.2018 roku wszystkie podmioty prawne działające na rynkach finansowych...

CHEP testuje ćwierpalety na kółkach w Henderson

CHEP testuje ćwierpalety na kółkach w Henderson

CHEP, globalna firma specjalizująca się w rozwiązaniach obsługi łańcucha dostaw, przeprowadziła w firmie Henderson Wholesale...

Grupa ORLEN inwestuje w nowoczesny sprzęt do tankowania samolotów

Grupa ORLEN inwestuje w nowoczesny sprzęt do tankowania samolotów

ORLEN Aviation, największy w Polsce operator logistyczny zajmujący się tankowaniem samolotów, inwestuje w rozwój floty...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj