logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

PKP CARGO na rzecz bezpieczeństwa na kolei

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

PKP CARGO wzięło udział w ćwiczeniach służb ratowniczych na kolei. Spółka chce w ten sposób doskonalić procesy i procedury związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w tym zarządzaniem kryzysowym.

    Dwudniowe ćwiczenia odbyły się na terenie stacji kolejowej w Spytkowicach w woj. małopolskim. Wzięły w nich udział regionalne służby ratunkowe, które przeprowadziły pozorowaną akcję ratowniczą w związku ze świadomym i celowym uszkodzeniem przez osoby postronne cysterny kolejowej, przewożącej ładunek niebezpieczny. Na potrzeby ćwiczeń PKP CARGO udostępniło lokomotywę z drużyną manewrową oraz zapewniło wagony, przestrzegając wdrożonych w spółce wszelkich procedur zarządzania kryzysowego oraz świadomej odpowiedzialności przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa realizowanego procesu przewozowego.
   Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy między sztabem zarządzania kryzysowego gminy Spytkowice i jednostkami ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanymi na terenie powiatu wadowickiego, a także doskonalenie wsparcia służb i jednostek specjalistycznych odpowiedzialnych ustawowo za eliminację zagrożeń oraz służb kolejowych uczestniczących w zdarzeniach w razie wystąpienia wypadków i sytuacji kryzysowych.  
   Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach. W części teoretycznej omówiono przebieg ćwiczeń oraz założenia taktyczno-operacyjne, a także przedstawiono charakterystykę uczestniczących w nich podmiotów. W części praktycznej zweryfikowano przebieg i funkcjonowanie założeń podczas sytuacji symulowanej w terenie, a także sprawdzono przygotowanie i faktyczną weryfikację opracowanych procedur alarmowych, powiadamiania oraz faktycznego procesu reagowania, przekazu i wymianę informacji, podejmowania decyzji, współdziałania struktur decyzyjnych, realnego funkcjonowania technicznego i organizacyjnego służb ratowniczych i przygotowania zespołów specjalistycznych. W trakcie ćwiczeń doskonalono także system łączności, proces pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji oraz wzajemnego współdziałania podczas działań ratowniczych z udziałem dużej ilości sił oraz środków reagowania kryzysowego. Jednocześnie, w ramach ćwiczeń aplikacyjnych sprawdzono funkcjonowanie wewnętrznego systemu zarządzania kryzysowego spółki, powoływanego na okoliczność sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym.

- PKP CARGO, jako największy w Polsce kolejowy przewoźnik towarowy, świadomie dokłada wszelkich starań na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Ćwiczenia, takie jak te w Spytkowicach, spółka traktuje jako okazję sprawdzania własnych procedur, wdrażania wniosków doskonalących, a także do promowania kultury bezpieczeństwa na polskich torach - powiedział Jarosław Klasa, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych, przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Spółki.

   Udział PKP CARGO w ćwiczeniach, a zwłaszcza realizacja procesów i procedur związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), w tym zarządzaniem kryzysowym, został wysoko oceniony przez Urząd Transportu Kolejowego.

- Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa na kolei. Troska o stałe podnoszenie jego poziomu ze strony przewoźników kolejowych, w tym zwłaszcza  PKP CARGO, przejawiająca się w ćwiczeniach doskonalących system zarządzania bezpieczeństwem, to powrót do dobrych praktyk - podkreślił prezes UTK Ignacy Góra.

Ostatnio zmieniany piątek, 23 czerwiec 2017 14:58

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj