Zaloguj się

Ambitny projekt wodorowy JSW oraz PKP CARGO

Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP CARGO podpisali 14 czerwca w Krakowie, podczas konferencji IMPACT`18, list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego. Dokument zakłada m.in. kooperację na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.

    JSW oraz PKP CARGO zidentyfikowały możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, których kluczowym celem będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe. Strony zakładają potencjalną współpracę z innymi partnerami w uzasadnionym zakresie, dokonają również analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński.

- JSW stawia na wodór, jako paliwo przyszłości. Zgodnie ze Strategią Rozwoju JSW na lata 2018-2030 intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekty E-mobility - mówi Daniel Ozon prezes JSW. - Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP CARGO.

   Współpraca JSW i PKP CARGO to kolejny etap działań, które podejmuje JSW, największy producent węgla koksującego w UE, w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego. Wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, szkoły, urzędy).

- Podpisany list intencyjny świadczy o dużej wadze, jaką przywiązuje zarząd PKP CARGO do optymalizacji procesów i stawianie na innowacyjne rozwiązania w naszej strategii rozwoju. Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów. PKP CARGO jest największym przewoźnikiem towarowym w Polsce i jednym z największych w Europie. I chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei. Współpraca z JSW to kolejny krok, by stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju - podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

   Prezes Warsewicz przypomniał, że PKP CARGO szuka źródeł tańszych paliw, gdyż obecnie aż 16-18% kosztów to koszty zakupu paliw dla lokomotyw. Czesław Warsewicz zaznaczył, że technologia wodorowa jest już wykorzystywana w transporcie kolejowym, więc perspektywy współpracy z JSW są jak najbardziej obiecujące.

- W Niemczech jest komercyjne wykorzystywanie wodoru, jeżdżą tam pociągi, lokomotywy zasilane tym paliwem. Nasz projekt będzie rozwijany przez kilka lat i będziemy w stanie wspólnie opracować technologicznie silniki o napędzie wodorowym. Każdy na tym projekcie może wygrać - powiedział Czesław Warsewicz.

   Szef PKP CARGO nie krył też, że liczy na współpracę badawczą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie instytucje wspierają działania, których celem jest rozwijanie, alternatywnych do ropy naftowej, źródeł zasilania silników w samochodach, autobusach i pociągach.

Ostatnio zmieniany w piątek, 15 czerwiec 2018 09:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe