Zaloguj się

Kolejowa współpraca północ-południe

Firma PKP CARGO S.A. podpisała listy intencyjne dotyczące współpracy z Kolejami Litewskimi - Lietuvos Geležinkeliai i włoską spółką kolejową Mercitalia Rail. Trzej przewoźnicy mają jeden wspólny cel: rozwijanie kolejowych przewozów towarowych w paneuropejskim korytarzu transportowym północ-południe.

   Ceremonia podpisania listów miała miejsce podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra transportu i komunikacji Litwy Rokasa Masiulisa. Podpisy pod dokumentami złożyli: Czesław Warsewicz - prezes PKP CARGO S.A., Egidijus Lazauskas - zastępca dyrektora generalnego, dyrektor ds. transportu towarowego Lietuvos Geležinkeliai i Gian Paolo Gotelli - prezes Mercitalia Rail.
   Intencją sygnatariuszy listów jest rozwijanie kolejowych przewozów towarowych na trasie korytarza transportowego północ-południe, który łączy państwa leżące na szlaku od Morza Bałtyckiego do Adriatyku i Morza Czarnego.
   List podpisany przez PKP CARGO S.A. i Lietuvos Geležinkeliai precyzuje, iż strony będą rozwijać m.in. transgraniczny przepływ towarów między terminalami obu spółek oraz zwiększać ich zdolności przeładunkowe. PKP CARGO i LG będą również promować transportowanie towarów koleją, a zwłaszcza przewozy intermodalne. Działania opisane w liście mają spowodować, że do 2030 roku przynajmniej 30 proc. ładunków, które teraz wożone są między Polską a Litwą ciężarówkami, zostanie przejęta przez kolej, a do 2050 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć do 50 proc. - obecnie granicę litewską przekracza rocznie 2,5 mln ciężarówek.
   Z kolei list podpisany przez PKP CARGO S.A. i Mercitalia Rail dotyczy rozwijania korytarza transportowego Polska - Włochy przez podnoszenie jakości usług na tym połączeniu. Chodzi m.in. o rozwijanie terminali i centrów logistycznych. Przewoźnicy powołają wspólną grupę roboczą (co najmniej po dwóch przedstawicieli każdej ze stron), której celem będzie m.in. przygotowanie nowej oferty produktowej odpowiadającej zapotrzebowaniu rynku w postaci nowych usług logistycznych i transportowych przy wykorzystaniu zasobów obu stron.

   Strategiczne partnerstwo na kolei
- Podpisane porozumienia otwierają nowe możliwości partnerstwa strategicznego w obszarze korytarza północ-południe. Możemy pozytywnie wpłynąć na rozwój naszych firm, gospodarek naszych państw - powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

   Bardzo dobrych efektów współpracy z PKP CARGO spodziewają się kolejarze z Litwy i Włoch.

- Jest to dla nas ogromna szansa i powinniśmy wykorzystać korzystny trend, który dla nas powstał - stwierdził Egidijus Lazauskas z Lietuvos Geležinkeliai. Powiedział też, że liczy na podpisanie w niedalekiej przyszłości kolejnych dokumentów o współpracy z polską stroną.

  Dla Mercitalia współpraca z Polską oznacza możliwość szerszej obecności w korytarzu północ-południe. - Korytarz Bałtyk-Adriatyk to jest część wielkiego rynku europejskiego, stąd wynika nasza chęć inwestowania na linii północ-południe - stwierdził Gian Paolo Gotelli, prezes Mercitalia Rail. - Czekam na przyszłe kontrakty, abyśmy mogli zaproponować nowe produkty naszym klientom.

   Politycy deklarują wsparcie
Wicepremier Gliński zapewnił, że kolej na pewno otrzyma wsparcie polskiego rządu w działaniach w korytarzu północ-południe, a to dlatego, że podpisane listy intencyjne są przejawem prowadzenia odważnej polityki gospodarczej.

- Podpisujemy list z dwoma partnerami z Unii Europejskiej, który wyznacza nowe kierunki rozwoju transportu europejskiego. Transport europejski musi się rozwijać równomiernie we wszystkich kierunkach - stwierdził Piotr Gliński. Dodał, że działania PKP CARGO, LG i Mercitalia Rail wpisują się w projekt Trójmorza i na tym porozumieniu na pewno zyskają wszystkie strony.

   Minister transportu Litwy Rokas Masiulis zwrócił uwagę na to, że władze publiczne powinny wspierać kolej, gdyż jest to transport przyszłości. Choćby z tego powodu, że kolej zapewnia nam możliwości prowadzenia bardziej ekologicznego transportu.

- Cieszę się, że zacieśniamy międzynarodową współpracę, jeśli chodzi o przewozy cargo, mają one ogromny potencjał, który powinniśmy wykorzystać - powiedział Masiulis.

    Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że jego zdaniem współpraca między kolejowymi operatorami pozwoli im na lepsze wykorzystanie ich potencjałów.

- Duży może więcej, porozumienia są niezbędne, aby uruchamiać te pokłady potencjału, które dotychczas w każdym z tych przedsiębiorstw transportowych jeszcze nie były eksploatowane - argumentował Adamczyk.

   Wiceminister Andrzej Bittel, który w resorcie infrastruktury odpowiada za sprawy kolejowe, gratulował prezesom trzech spółek kolejowych sukcesu, który otwiera drogę do biznesowej współpracy.

- Mam nadzieję, że efekty tej współpracy wkrótce zobaczymy już w konkretnych działaniach - stwierdził Andrzej Bittel.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 wrzesień 2018 09:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe