Zaloguj się

Grupa Wyszehradzka na dobrych torach

Koleje towarowe państw Grupy Wyszehradzkiej podpisały memorandum o współpracy. Celem sygnatariuszy dokumentu jest podniesienie konkurencyjności kolei, czego efektem będzie wzrost przewozów towarów pociągami w krajach V4 i w europejskim korytarzu transportowym północ-południe.

   Memorandum zostało podpisane podczas spotkania przewoźników w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji. Podpisy pod dokumentem złożyli: Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., Martin Vozár, prezes ZSSK CARGO (Słowacja), Imre Kovács, prezes Rail Cargo Hungaria Zrt (Węgry) oraz Ivan Bednárik, szef Rady Dyrektorów České Dráhy Cargo (Czechy).
   Przewoźnicy będą dążyć do podniesienia konkurencyjności transportów kolejowych, co będzie skutkować zwiększeniem masy ładunków, jakie przewiozą pociągi w Polsce, na Węgrzech, Czechach i Słowacji. W pierwszej kolejności kolejarze mają zadbać o usprawnienie ruchu pociągów na terenie Grupy Wyszehradzkiej. Ma temu służyć m.in. koordynowanie połączeń, likwidacja barier w ruchu transgranicznym, co przyspieszy ruch pociągów oraz przygotowanie wspólnych ofert przewozowych dla klientów, czy też dążenie do optymalizacji wykorzystania taboru. Kolejarze dokonają też analizy rynku V4, aby określić katalog najważniejszych potrzeb klientów. Pozwoli to pomóc w przygotowaniu wspólnej i konkurencyjnej oferty wobec transportu drogowego. Współpraca ma również przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jednocześnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej mają być prowadzone kampanie promujące transport kolejowy jako najbardziej ekologiczny środek komunikacji w przewozach towarowych.

- Współpraca, lepsza koordynacja pracy przewoźników w ramach Grupy Wyszehradzkiej to także ważny element rozwijania kolejowych transportów towarowych w europejskim korytarzu północ-południe. Państwa V4 stanowią wszak bardzo ważny odcinek tego korytarza - mówi Czesław Warsewicz. - Grupa PKP CARGO jest obecna w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, co na pewno pomoże nam w rozwijaniu współpracy z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.

   Czesław Warsewicz uważa również, że memorandum o współpracy w ramach V4 doskonale wpisuje się w strategię integrowania usług kolejowych w korytarzu północ-południe.

- Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy podpisaliśmy listy intencyjne dotyczące współpracy z kolejami litewskimi i włoskimi: Lietuvos Geležinkeliai i Mercitalia Rail. Jeśli dodamy do tego porozumienie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to widzimy, że mamy ogromną szansę na usprawnienie systemu przewozów kolejowych między państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim, a krajami znad Morza Adriatyckiego i Czarnego. Kolej będzie więc wprowadzać w życie ideę Trójmorza - wyjaśnia prezes Czesław Warsewicz.

   Ponadto koleje państw V4 chcą jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie otwiera przed nimi rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku, gdyż NJS i korytarz północ-południe to wzajemnie uzupełniające się szlaki transportowe.

Ostatnio zmieniany w środa, 12 wrzesień 2018 15:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe