Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: transport i spedycja

Wzrosty i spadki na kolei w lutym 2024 r.

W lutym tego roku z usług kolei skorzystało prawie 31,7 mln osób. To niemal o 4,4 mln więcej niż w lutym 2023 r. W przewozach towarowych koleją przewieziono 17,6 mln ton ładunków – o 1,5 mln ton mniej niż przed rokiem.

Wyniki przewozów pasażerskich w województwach w III kwartale 2023 r.

Najwięcej pasażerów skorzystało z kolei na Mazowszu. Pierwsze miejsce zapewnił udział na poziomie 24,5% odprawionych pasażerów. To jednak wynik niższy niż przed rokiem. Za województwem mazowieckim uplasowało się pomorskie. W III kwartale liczba pasażerów była do tej pory najwyższa spośród wszystkich kwartałów tego roku i wyniosła 94,5 mln osób.

Przewozy kolejowe według grup ładunków w III kwartale 2023 r. Aktualny raport UTK

Od początku roku do końca września przewieziono łącznie 172,9 mln ton ładunków, zaś zrealizowana praca przewozowa to 46,3 mld tonokilometrów. Grupą z największym udziałem według masy w przewozach ładunków był węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Towary z tej grupy stanowiły 30,42% wg masy i 21,01% wg przewiezionej pracy przewozowej. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. łącznie przetransportowano 57,7 mln ton ładunków przypisanych do tej grupy, co oznacza spadek o 7,1 mln ton (11%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. W największym stopniu spadły przewozy węgla kamiennego. W III kwartale 2023 r. łącznie przewieziono 57,6 mln ton ładunków, zaś praca przewozowa wyniosła 15,4 mld tonokilometrów.

Projekt transportu ciągników siodłowych z naczepami samochodowymi koleją 

Spółka PKP LHS we współpracy z Kolejami Ukraińskimi od kilku miesięcy pracowała nad projektem transportu koleją naczep samochodowych oraz naczep wraz z ciągnikami siodłowymi z Ukrainy do Polski i w kierunku odwrotnym. Latem br. zrealizowano przewóz testowy samej naczepy, jednak ze względów technicznych zdecydowano o poszukiwaniu innych rozwiązań. Skład testowy, który wjechał w nocy z 7 na 8 grudnia 2023 r. do stacji Hrubieszów składał się z 13 ciągników siodłowych z naczepami załadowanymi na platformy kolejowe. Stacją przeznaczenia był Sławków w województwie śląskim.

Wyniki przewozowe w październiku 2023 r.

W październiku 2023 r. z usług kolei skorzystało ponad 34,5 mln pasażerów. To w zestawieniu z poprzednim rokiem wzrost o 5,3% i rekordowa wartość uzyskana w miesięcznych statystykach publikowanych przez UTK od 2012 r. W przewozie ładunków, wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to wartość o 0,6 % wyższa niż w październiku 2022 r. Masa towarów – 21 mln ton - to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku.

Kolejowe podsumowanie września 2023 r.

We wrześniu 2023 r. ponad 32,1 mln osób skorzystało z usług kolei – o 8,5% więcej niż rok wcześniej – to zarazem drugi najlepszy miesięczny wynik w tym roku. Masa ładunków przetransportowanych pociągami towarowymi wyniosła niemal 19,9 mln ton, co stanowi spadek o 2,9 % w zestawieniu rok do roku.

Przewozy towarowe koleją. Najnowsze dane UTK

W sierpniu 2023 r. przetransportowano koleją ponad 19,2 mln ton ładunków. W zestawieniu z sierpniem 2022 r. to wartość mniejsza o 1,6 mln ton (-7,8%). Praca przewozowa zrealizowana przez pociągi towarowe w ubiegłym miesiącu wyniosła ponad 5,1 mld tonokilometrów, czyli o 0,2 mld tonokilometrów mniej (-4,5%) niż przed rokiem. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która w sierpniu 2023 r. wyniosła 6,9 mln pociagokilometrów, odnotowano spadek o prawie 0,5 mln pociągokilometrów (-6,2%) w zestawieniu rok do roku. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w sierpniu 2023 r. wyniosła 266 km, to więcej o ponad 9 km niż w sierpniu 2022 r.