Zaloguj się

Globalny wskaźnik porównawczy e-Business w krajach Unii Europejskiej w 2005 r.

  •  Jerczyńska Maria
  • Kategoria: E-gospodarka
Dla porównania ocen rozwoju gospodarki elektronicznej w poszczególnych krajach europejskich, Rada Europy określiła w 2002 r. dwa globalne wskaźniki. Pierwszym był
Obliczeniem tego drugiego wskaźnika zajęło się Joint Research Centre w Komisji Europejskiej, wsparte danymi opracowanymi przez Eurostat.
W 2004 r. opublikowano pierwsze wartości tego wskaźnika, oparte na danych z 2003 r. i obejmujące tylko 15 krajów UE. W 2005 r. opublikowano wartości wskaźników oparte na wynikach badań z roku 2004 i charakteryzujące już 25 krajów UE. Historia tworzenia tego wskaźnika, jego konstrukcja oraz wyniki obliczeń badania pilotażowego z roku 2003 zostały przedstawione szerzej na łamach
Koncentrowały się one głównie na porównaniach wartości wskaźnika dla poszczególnych sektorów gospodarczych. W prezentowanym obecnie materiale wskaźniki e-businessu będą natomiast charakteryzowały poszczególne kraje oraz przedsiębiorstwa w przekroju wielkości.
Konstrukcja wskaźnika
W badaniach prowadzonych przez Eurostat uwzględniono poziom i rodzaj narzędzi ICT, stosowanych przez przedsiębiorstwa europejskie. Na ich użytek wyróżniono dwie grupy wskaźników, oceniających różne składniki rozwoju technologicznego każdego kraju. W grupie pierwszej, nazwanej
Wartości liczbowe wskaźników zostały przedstawione w formie średnich ważonych, przy czym zastosowano trzy różne wagi. W artykule zostaną zaprezentowane wskaźniki oparte na zasadzie równych wag. Ponadto obliczone one zostały oddzielnie dla grupy a, to znaczy dla oceny przygotowania technologicznego przedsiębiorstw oraz dla grupy b, gdzie charakteryzowane jest faktyczne korzystanie z możliwości ICT.
Z przedstawionych przez Komisję Europejską wskaźników dla 25 krajów Unii Europejskiej oraz Bułgarii i Rumunii wybrano dla dalszej prezentacji 13 krajów, dla uzyskania tła porównawczego dla wskaźników dotyczących Polski.
Wskaźniki e-Businessu dla krajów Unii Europejskiej
Mimo zastrzeżeń, co do wiarygodności wyników tak wysokiej agregacji danych, jaka ma miejsce we wskaźnikach, a także wyboru tylko 12 spośród wielu możliwych do obliczania, pozwalają one jednak na podstawowe porównania, wskazujące na liderów i opóźnionych. Ranking krajów według wskaźnika punktowego wykazuje dowodnie, że kraje północne, jak Szwecja, Finlandia czy Dania, zachowują od lat niezmiennie najwyższy stopień gotowości rozwoju e-businessu. Są to jednocześnie kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Najniższe pozycje zajmują wartości wskaźnika dla takich krajów Europy wschodniej, jak Łotwa, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. W tych krajach rozwój środowiska ICT jest ograniczany z powodu kosztów infrastruktury oraz innych barier. Wśród krajów o średniej wartości wskaźnika, pomiędzy 40 - 60 punktów, znajduje się też Polska. Kraje tej grupy wykazują umiarkowany rozwój gospodarczy, dużą ilość małych przedsiębiorstw i odmienne sektory strategiczne. Pozycje tych krajów w powyższym rankingu są również relatywnie stałe. Ogólnie mówiąc, rankingi wartości wskaźnika punktowego dla oceny przygotowania technologicznego oraz wykorzystania tych technologii przez przedsiębiorstwa są zbliżone. Jednak równocześnie wskaźniki wykorzystania są znacznie niższe. Najwyższy stopień korzystania z możliwości ICT wykazała Belgia, wysuwając się przed kraje północne, najwyższy zaś spadek - Hiszpania. Wskaźnik korelacji Spearmana dla tych dwóch szeregów wynosi 0,86.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 3/2006.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 wrzesień 2006 14:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe