Zaloguj się

Platformy e-learningu

  •  Szetyński Tomasz
  • Kategoria: E-gospodarka
E-learning jest nowoczesną techniką nauczania (szkolenia), która wykorzystuje różnego rodzaju media elektroniczne w celu przekazywania wiedzy użytkownikowi (uczniowi). Do środków przekazujących wiedzę w sposób elektroniczny można zaliczyć: Internet, w tym jego dmiany lokalne takie jak: intranet i extranet, płyty i taśmy audio-video oraz telewizję interaktywną. Ta metoda nauczania nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywana w różnego rodzaju szkoleniach, lecz zdobywa coraz większe zainteresowanie i uznanie. Metodę tę, zwaną również "nauczaniem na odległość", charakteryzuje brak fizycznego kontaktu z nauczycielem, a właściwie w wielu przypadkach całkowity jego brak.
Rolę wykładowcy spełnia program komputerowy, który oczywiście jest zawsze nadzorowany przez osobę, która taki kurs przygotowała, lub go nadzoruje - np. w przypadku uniwersytetów wirtualnych, wykładowcy kontrolują testy i egzaminy przeprowadzane przez platformę
e-learningową.

Popularne metody e-learningowe
Nauczanie metodą e-learning możemy podzielić na cztery rodzaje: naukę w trybie asynchronicznym, rozwiązania synchroniczne, bazy danych oraz support w trybie on-line. W pierwszej z tych metod nie ma wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. To
uczestnik kursu sam dobiera sobie termin, ilość oraz treść szkolenia. W szkoleniu synchronicznym z kolei występuje wymiana informacji z nauczycielem, a uczniowie o określonych porach komunikują się z nim, czy to w celu zadania pytań, czy sprawdzenia opanowanej wiedzy. Jako medium komunikacyjne w trybie tym wykorzystuje się najczęściej Internet, lub wideo-konferencje. Bazy danych to metoda rzadziej stosowana w przypadku szkoleń e-learningowych, a polega na wykorzystywaniu zapisanych na nośnikach danych (płyt CD i DVD)
instrukcji, objaśnień, schematów czy encyklopedii. Natomiast suport on-line polega najczęściej na zadawaniu pytań ekspertom z danej dziedziny, czyli pomocy udzielanej użytkownikom w czasie rzeczywistym.

Słów kilka o zaletach i korzyściach dla firmy
Wykorzystując e-learning do szkolenia pracowników w firmie, mamy na myśli nie tylko same rozwijanie zdolności pracowników, ale również korzyści organizacyjne, jakie możemy odnieść korzystając z tej formy nauczania. Po pierwsze, oszczędność środków finansowych związanych z przeszkoleniem pracownika. Nie musimy pokrywać kosztów jego delegacji, w tym podróży, hotelu, wynajmu wykładowców czy specjalnego ośrodka szkoleniowego. Sam proces szkolenia odbywa się z wykorzystaniem komputera, a pracownik robi to najczęściej
w godzinach pracy, będąc cały czas do naszej dyspozycji. Na myśl nasuwa nam się kolejna korzyść w postaci oszczędności czasu pracownika, który w razie potrzeby może w każdej chwili przerwać szkolenie wykonać pilne zadanie, po ukończeniu którego powraca do kursu. Taki sposób szkolenia nie dezorganizuje pracy, gdyż szkolenie takie może odbywać się o dowolnej poprzez dnia, a nawet w nocy. W wielu przypadkach pracownik może się szkolić także w domu, gdy tylko tego zapragnie. W przypadku tradycyjnych szkoleń, wyjazd jednego czy kilku pracowników spowodować może częściowy chaos w firmie, gdyż nieobecni muszą zostać zastąpieni przez inne osoby, które z kolei często w ten sposób zaniedbują swoje własne obowiązki. Szkolenie prowadzone metodą e-learningową posiada również dużą zaletę w postaci bieżącego monitorowania wyników nauczania szkolącego się pracownika. Jego przełożeni w prosty sposób mogą dzięki testom weryfikującym sprawdzić, jak szybko przyswaja sobie wiedzę. Zastosowanie platformy e-learningowej pozwala nam tworzyć nowe szkolenia praktycznie kiedy tylko chcemy. W sytuacjach problemowych czy nowych zagadnieniach dla naszej działalności możemy w prosty i szybki sposób zorganizować szkolenie dla danego działu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 4/2006.
Ostatnio zmieniany w piątek, 20 październik 2006 12:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe