Zaloguj się

Korporacyjna telefonia IP

  •  Kin Paweł,Syta Wojciech
  • Kategoria: E-gospodarka
Mimo rozwoju różnych innych metod komunikacji interpersonalnej, najskuteczniejszą pozostaje wciąż komunikacja werbalna. Dlatego narzędzia umożliwiające sprawne jej funkcjonowanie stanowią wyjątkowo istotny element strategicznych zasobów każdej organizacji. Potrzeby zdalnej komunikacji głosowej zaspokajane są przez różnego rodzaju płatne usługi telefonii, świadczone bądź przez wyspecjalizowanych usługodawców publicznych - operatorzy telekomunikacyjni, bądź prywatne systemy telefoniczne - zaspokajające potrzeby lokalnej komunikacji wewnątrz organizacji, zwykle ograniczone zasięgiem do jej siedziby. Dzięki połączeniu z systemami publicznych dostawców telefonii, prywatne systemy telefoniczne umożliwiają także ich użytkownikom komunikację z innymi użytkownikami systemów publicznych dostawców telefonii. Podstawową różnicą między systemami telefonii publicznej i prywatnej (poza zasięgiem działania).
Są koszty użytkowania. Koszt użytkowania usług operatora publicznego do zapewnienia lokalnej komunikacji wewnętrznej organizacji jest nieporównywalnie większy od inwestycji w prywatny system telefoniczny, którego wewnętrzne użytkowanie nie wiąże się z opłatami. Inwestycje w tradycyjne prywatne systemy telefoniczne wiążą się z zakupem urządzeń komutujących połączenia - centrale telefoniczne PBX (Private Branch Exchange), odpowiednie aparaty telefoniczne dla użytkowników oraz infrastrukturę okablowania telefonicznego, a przy większych systemach często dodatkowo z nakładami w specjalistyczną wiedzę, służącą zarządzaniu systemem oraz usługi utrzymania systemu. Oprócz telefonii, innymi strategicznymi systemami komunikacyjnymi współczesnej organizacji są także komputerowe sieci informatyczne. Ze względu na świadczone przez nie usługi wymiany, akwizycji, przetwarzania i przechowywania gigantycznych ilości danych, nakłady na elementy służące do ich budowy są zwykle dużo wyższe niż na systemy telefonii wewnętrznej, włączając w to inwestycje w systemy okablowania niezbędne do zapewnienia połączeń pomiędzy urządzeniami sieci komputerowej. Sposobem na zmniejszenie inwestycji w systemy telefonii oraz sieci komputerowych jest konwergencja usług, jakie świadczą te systemy oddzielnie w ramach jednego systemu teleinformatycznego. Konwergencja nabiera dodatkowego znaczenia dla organizacji o strukturze wielooddziałowej. W takim przypadku komputerowa sieć rozległa WLAN, łącząca oddziały organizacji, może zostać wykorzystana także do komunikacji głosowej między użytkownikami w różnych oddziałach. To umożliwia uzyskanie dodatkowych oszczędności w opłatach za połączenia telefoniczne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 2/2005.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 listopad 2006 11:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe