Zaloguj się

Oferty elektroniczne w Trade Point Poznań

  •  Kraska Marcin,Wałcerz Stanisław
  • Kategoria: E-gospodarka
Rozwój społeczeństwa informacyjnego wpływa na zmiany funkcjonowania gospodarki, sprzyjając tworzeniu rynków elektronicznych oraz przekształcając strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Rezultatem tych zmian jest powstająca gospodarka elektroniczna, która uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego oraz szansę zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności. Wiele powodów skłania przedsiębiorstwa do stosowania komunikacji elektronicznej. Internet umożliwia firmom lepszą wymianę istotnych informacji, lepszą komunikację z klientami oraz dostęp do źródeł informacji, często zgromadzonych w różnych bazach danych. Firmy coraz częściej wykorzystują Internet jako medium do poszukiwania potencjalnych kontrahentów. Możliwość dotarcia w sposób szybki, tani i nieograniczony czasowo i przestrzennie z informacją handlową jest wartością coraz częściej docenianą przez firmy. W tym celu między innymi wykorzystywane są różnego rodzaju systemy ofertowe, których znakomitym przykładem jest system Trade Point Poznań.

Trade Point Poznań jest jednym z punktów Światowej Sieci Centrów Wspierania Handlu (Global Trade Point Network), zrzeszonych w Światowej Federacji Trade Point (World Trade Point Federation) i budowanych z inicjatywy ONZ, rozlokowanych na całym świecie i ukierunkowanych na potrzeby sektora MSP. Jest to globalny, w pełni zintegrowany internetowy system wymiany informacji handlowych uwiarygodniony przez organizację międzynarodową o uznanym autorytecie. W Polsce inicjatywa podjęta została przez Instytut Logistyki i Magazynowania, który z rekomendacji Ministerstwa Gospodarki RP utworzył polski węzeł sieci. W systemie tym uczestniczy już ponad 90 państw, które utworzyły ponad 120 Trade Point-ów.
Trade Point Poznań jest przedsięwzięciem o charakterze "non profit", a ewentualne zyski z działalności są przeznaczane na rozwój programu.
Trade Point Poznań wraz ze Światową Federacją Trade Pointów (World Trade Point Federation) zapewnia uczestnikom systemu intranetową infrastrukturę informatyczną do komunikacji, opracowuje serwisy informacyjne oraz uruchamia usługi wspomagające wymianę handlową.
Podstawowym produktem oferowanym dla zarejestrowanych uczestników TPP jest krajowy oraz międzynarodowy system ofertowo-informacyjny (www.tpp.com.pl). Krajowy system poświęcony jest potrzebom rynku polskiego i ma za zadanie wspierać polskie firmy, szczególnie z sektora MSP, w wymianie handlowej pomiędzy krajowymi kontrahentami. System międzynarodowy kierowany jest dla firm prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą poza Polską.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 6/2005.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 grudzień 2006 10:50
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe