Zaloguj się

Standard EPC pod kontrolą

  •  Majewski Jerzy,Kaźmierczak Paweł
  • Kategoria: E-gospodarka
Jak wiadomo, fal radiowych nie można zamknąć w wybranej przestrzeni. Emitowane fale radiowe są odbierane przez wszystkie, działające w określonej częstotliwości odbiorniki, które znajdują się w ich zasięgu. Odbiorniki odbierają sygnały w trybie ciągłym i przekazują je do komputera w tym samym trybie celem zarejestrowania. Rejestrowanie strumienia odczytu musi być zatem sensownie filtrowane, czyli poprzedzone informatyczną analizą odrzucającą informacje nadmiarowe. Tę funkcję pełni oprogramowanie ulokowane pomiędzy hardware'em a software'em, czyli middleware. Jest to często wymieniany w kontekście RFID nowy poziom w hierarchii informatyki użytkowej, chociaż pojęcie to wcale nie jest nowe. Skuteczne wdrożenie radiowego odczytu danych, to przede wszystkim wdrożenie efektywnego oprogramowania działającego na wielu poziomach. Wyróżnić można pięć zasadniczych poziomów oprogramowania obsługującego odczyt RFID:
Poziom 0 - odczyt sprzętowy, oprogramowany przez producenta sprzętu RFID (drukarek i czytników), niedostępny dla przeciętnego użytkownika.
Poziom 1 - oprogramowanie typu middleware pośredniczące między czytnikiem a użytkową bazą danych. Jego zadaniem jest przekazywanie do użytkowej bazy danych tylko tych danych, które są istotne dla ich dalszego przetwarzania. Na poziomie 1. udostępniany jest tylko numer EPC (niekiedy nazywany "radiowym kodem kreskowym") oraz ewentualnie inne informacje rejestrowane i filtrowane w buforowej bazie danych.
Poziom 2 - oprogramowanie typu EPC-IS (EPC Information Service) umożliwiające użytkownikom wymianę danych identyfikowanych kodami
EPC a zawartych w systemach lokalnych (WMS, ERP). Używany tutaj jest język PML (Physical Markup Language), podobny do HTML lub XML, pozwalający w ujednolicony sposób przekazywać dane o towarach.
Poziom 3 - oprogramowanie usługowe typu ONS (Object Naming Service) udostępniające adresy IP serwerów, na których przechowywane są pozostałe dane charakteryzujące zidentyfikowany produkt.
Poziom 4 - oprogramowanie użytkowe typu WMS lub ERP działające lokalnie u użytkownika.
Warto zauważyć, że systemy informatyczne WMS lub ERP przetwarzają uzyskane dane, na odpowiednio wysokim poziomie, niezależnie od tego czy dane były odczytywane z kodów kreskowych, czy poprzez RFID. Na tym poziomie dane zapisane są już w standardzie ASCII (American Standard Code for Information Interchange - komputerowy kod opisany w normie ISO 646, definiujący 128 znaków alfanumerycznych i kontrolnych, stosowany do wymiany danych pomiędzy systemami komputerowymi).
W dotychczas obserwowanych zastosowaniach RFID odczyt danych realizowany jest głównie na poziomach 0 i 1. Funkcjonalność poziomów 2 i 3 "chwilowo" realizowana jest technologiami zastępczymi (poprzez EDI lub w inny sposób uzgodnioną wymianą danych opisowych). Natomiast funkcjonalność poziomu 4 nie jest zależna od techniki pozyskiwania danych. Dopóki poziomy 2 i 3 nie uzyskają stadium ustabilizowanego, potencjalni użytkownicy zmuszeni są do poszukiwania innych technologii pozwalających na efektywne wdrożenie RFID.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 5/2006.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 grudzień 2006 10:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe