Zaloguj się

Gospodarka elektroniczna w krajach europejskich w 2006 roku

  •  Jerczyńska Maria
  • Kategoria: E-gospodarka
W ramach prac prowadzonych w Obserwatorium e-Biznesu od 2002 roku, Komisja Europejska monitoruje rozwój zastosowań technologii ICT oraz ich wpływ na gospodarki krajów unijnych. Co roku monitoring ten umożliwia obliczenie wskaźników w przekroju państw, sektorów oraz przedsiębiorstw różnej wielkości.

W miarę powiększania Unii o dalsze państwa, zakres ilościowy badanych obiektów jest ograniczany. Dotyczy to głównie sektorów -
od 3 lat wybiera się przeważnie 10 sektorów, a niektóre wskaźniki dotyczą grup mniejszych niż 25 państw. W artykule zaprezentowano wybrane wskaźniki dotyczące roku 2006, obliczone na podstawie badań przeprowadzonych w marcu i w kwietniu tego roku. Objęły one przedsiębiorstwa posługujące się komputerami. Populację tę podzielono na warstwy różniące się wielkością oraz przyjęto, iż w badanej próbie musi się znaleźć co najmniej 10% przedsiębiorstw dużych (ponad 250 pracowników), 30% przedsiębiorstw średnich (50-
249 pracowników) oraz 25% małych przedsiębiorstw (10-
49 pracowników). Dwie cechy badanej e-gospodarki dały się zauważyć od razu: na wartość wskaźników ICT w 2006 roku wpływały głównie sektory budownictwa oraz turystyki, zaś ich wysokość była najwyższa w krajach północnych, a najniższa w krajach południowych Unii. Dla przykładu, wartość wskaźnika e-Business w Finlandii wyniosła 100, zaś w Czechach 68, a na Węgrzech 56.

Infrastruktura
Zaawansowanie nasycenia gospodarki technologiami ICT przedstawiano ostatnio za pomocą zaprezentowanych poniżej wskaźników. Jakkolwiek więc dostęp do Internetu miały prawie wszystkie przedsiębiorstwa, to jednak stosowanie bardziej zaawansowanych technologii było jeszcze niskie. O ile średnio w 29 badanych krajach, 65% firm łączyło swoje komputery w sieci LAN, tylko 35% dysponowało dostępem bezprzewodowym. Szczególnie zaś niski był poziom korzystania z VoIP; średnio tylko 13% przedsiębiorstw z niego korzystało. Jednakże właśnie w przypadku tego medium oczekiwany jest szybki wzrost zastosowań w najbliższych latach. Relatywnie niższe było też wykorzystanie komputerów do wewnętrznej organizacji pracy w firmach. O ile stosowanie sieci Internetu miało miejsce prawie w połowie badanych przedsiębiorstw, to inne możliwości stwarzane przez technologie ICT były jeszcze słabo wykorzystywane. System ERP na przykład, integrujący prawie wszystkie dziedziny działalności gospodarczej i zapewniający zawsze uzyskanie korzyści, stosowało efektywnie średnio tylko 11% przedsiębiorstw. Największą popularnością cieszyło się korzystanie z programów księgowych; były one stosowane przez 57% firm, objęły zaś prawie 70% pracowników pracujących w tej dziedzinie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2007.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 28 czerwiec 2007 12:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe