Zaloguj się

Logistyka w elektronicznej gospodarce

  •  Cellary Wojciech
  • Kategoria: E-gospodarka
Elektroniczna gospodarka
Głównym motorem przemian we współczesnej gospodarce jest informacja w postaci elektronicznej, która może być automatycznie przetwarzana i przesyłana przez komputery. Jednym z najważniejszych zjawisk jest "demokratyzacja" zastosowań tak rozumianej elektronicznej informacji w świecie gospodarczym. Zawdzięczamy ją, po pierwsze, gwałtownemu rozwojowi komputerów osobistych, a po drugie, równie gwałtownemu rozwojowi i upowszechnieniu Internetu i to w skali globalnej.

Najistotniejszymi cechami komputerów osobistych z tego punktu widzenia jest ich niska cena i uniformizacja, począwszy od sprzętu, przez systemy operacyjne, po najprostsze aplikacje biznesowe typu edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny i prosta baza danych. Uniformizacja komputerów osobistych ma istotny wpływ na obniżenie kosztów kształcenia ich użytkowników oraz obniżenie kosztów pielęgnacji komputerów i oprogramowania podstawowego. Dzięki niskim kosztom zakupu i niewygórowanym kosztom ich użytkowania, komputery osobiste znalazły zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, na których jest celowe zapewnienie dostępu do informacji elektronicznej. Generalnie rzecz biorąc, wzrost efektywności pracy na takim stanowisku pracy z naddatkiem pokrywa koszty wyposażenia go w komputer i koszty użytkowania komputera. Warto podkreślić, że powyższe obserwacje dotyczą stanowiska pracy, a nie typu przedsiębiorstwa. Odnoszą się zatem do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw -
od światowych korporacji do pojedynczych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Internet z kolei, dzięki niskiej cenie i powszechności zasięgu, w podobny sposób "zdemokratyzował" komunikację. Dla gospodarki podstawowe znaczenie ma wymiana informacji w postaci elektronicznej, gdyż taka informacja może być natychmiast przetwarzana, a zatem wykorzystana w procesach zarządczych. Żadne inne medium nie umożliwia tak taniej, szybkiej i nieograniczonej geograficznie wymiany informacji elektronicznej jak Internet. Ponadto Internet jest przede wszystkim nastawiony na komunikację: człowiek-oprogramowanie, oprogramowanie-człowiek i oprogramowanie-oprogramowanie, nawet jeśli po drugiej stronie "oprogramowania" znowu znajduje się człowiek. Komunikacja typu człowiek-człowiek jest ciągle skuteczniejsza w innych formach: w postaci bezpośrednich spotkań, telefonu i wideokonferencji, których podstawową cechą jest synchronizm, siłą rzeczy kosztujący odpowiednio drożej. Komunikacja do/z oprogramowaniem jest warunkiem koniecznym automatyzacji zarządzania, a ta z kolei jest warunkiem poprawy efektywności zarządzania, przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w warstwie operacyjnej.

Zastosowanie przetwarzania i przesyłania elektronicznej informacji o charakterze zarządczym wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami osiągnęło taki poziom, że mówimy o "elektronicznej gospodarce". Przeciwieństwem elektronicznej gospodarki jest "papierowa" gospodarka, której organizacja zależy od obiegu dokumentów papierowych. "Papierowa gospodarka" siłą rzeczy musi być mniej efektywna niż gospodarka elektroniczna, bo w porównaniu z obiegiem informacji elektronicznej, obieg informacji na nośniku papierowym jest wolniejszy, kosztowniejszy, ma ograniczony zasięg i nie nadaje się do automatycznego przetwarzania.

Definiując elektroniczną gospodarkę jako taką, w której biznesowe procesy zarządcze są realizowane przez sieci komputerowe, w szczególności przez Internet, pragniemy bardzo wyraźnie podkreślić, że pojęcie to odnosi się do wszystkich działów gospodarczych i do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od tego, co wytwarzają.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2003.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2007 12:19
Zaloguj się by skomentować