Zaloguj się

Certyfikacja strategicznych dostawców warunkiem wysokiej konkurencyjności łańcuchów logistycznych

  •  Krzysztof Ficoń
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Certyfikacja strategicznych dostawców warunkiem wysokiej konkurencyjności łańcuchów logistycznych

Pojęcie logistycznych łańcuchów dostaw na przełomie wieków odgrywa zasadniczą rolę w definiowaniu wszelkich strategii logistycznych, będących podstawą intensywnych przepływów dóbr materialnych w gospodarce globalnej. Celem artykułu jest pragmatyczne zdefiniowanie pojęcia logistycznego łańcucha dostaw i osadzenie go w realnych warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, zmierzających w stronę gospodarki globalnej.

Na tle historycznych etapów rozwoju systemów gospodarczych począwszy od średniowiecznych systemów gospodarki agrarnej, poprzez etap gospodarki industrialnej aż po współczesne standardy gospodarki globalnej (elektronicznej) omówiono funkcjonowanie procesów rynkowych przepływów dóbr materialnych, stanowiących istotę strategii logistycznych.
Największy wpływ na kształtowanie standardów logistycznych, dziś bardzo często ograniczanych do zasady Just in Time (właściwy towar, właściwy termin, właściwe miejsce, właściwa ilość, właściwa jakość i właściwa cena) mają sprawne przepływy informacyjne, determinujące efektywność wszelkiego zarządzania, także gospodarczego. Historyczne korzenie kardynalnej zasady Just in Time biorą swój początek w racjonalnych strukturach gospodarki japońskiej, wywodzących się z lokalnych standardów Kaizen i Keiretsu oraz optymalizacyjnych tendencji ekspansywnej gospodarki amerykańskiej ukierunkowanej przede wszystkim na komercyjne sukcesy i przysłowiowy Business. Dlatego w dalszej części artykułu szerzej przedstawiono genezę i doświadczenia logistyki japońskiej i amerykańskiej, aby przekonać Czytelnika do światowego poziomu konkurencyjności tych dwóch dominujących systemów gospodarczych.

Szczególnym zamierzeniem jest zilustrowanie wpływu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, głównie Internetu na kształtowanie się nowego oblicza gospodarki rynkowej w postaci gospodarki globalnej, zwanej niekiedy gospodarką elektroniczną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych istotnie zmieniło relacje między wszystkimi podmiotami działalności gospodarczej. Widać to chyba najwyraźniej w strukturze logistycznych łańcuchów dostaw, w których takie podmioty jak: dostawcy, pośrednicy i odbiorcy, a także klienci są bardzo mocno związani siecią różnych relacji informacyjnych, dziś teleinformacyjnych. Dlatego przedmiotem oddzielnej analizy są takie relacje jak: strategiczny odbiorca i monopolistyczny dostawca czy od anonimowego pośrednika do certyfikowanego dostawcy. Takie są bowiem trendy rozwojowe współczesnych strategii logistycznych, które dotyczą nie tylko światowych korporacji typu Wal-Mart, ale także całego sektora Small Business, tak bardzo charakterystycznego dla współczesnej polskiej gospodarki rynkowej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tych technologii, zwłaszcza młodym polskim biznesmenom, którzy nawet wbrew własnej woli muszą funkcjonować w otwartym systemie gospodarki globalnej oplecionej m.in. siecią nowoczesnych standardów logistyki online. (...)

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 28 październik 2013 14:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe