Zaloguj się

WIEDZA: edukacja

DHL inwestuje w najnowszy program Upskilling

DHL eCommerce Polska właśnie zakończył pilotażowy program Upskilling, którego celem było wyszkolenie i podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych pracą w Międzynarodowym Centrum Logistycznym. Biorąc pod uwagę, że rynek pracy w Poznaniu jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w kraju, ze stopą bezrobocia na poziomie 1% (stan na czerwiec 2023 r.), dla firmy kluczowe stało się pozyskanie i rozwijanie kwalifikacji obecnych pracowników, którzy byli gotowi na przeprowadzkę z innych lokalizacji DHL.

Wzrosła liczba wypadków przy pracy. Jakie są obowiązki firm w zakresie pierwszej pomocy?

Jak wynika z danych GUS, tylko w I. półroczu 2023 r. zgłoszono 28 400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 1,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących z 1,89 do 1,99. W sytuacji zdarzenia wypadkowego, kluczowe znaczenie ma profesjonalne udzielenie pierwszej pomocy, co wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno personelu, jak i sprzętu przez pracodawcę.

  • Kategoria: Edukacja

Problemy pracodawców z pracownikami z Ukrainy

W ostatnim czasie lawinowo rośnie utrata statusu UKR przez obywateli z Ukrainy, choć nie wyjeżdżali z Polski na dłużej niż 30 dni. W ten sposób tracą  prawa do opieki medycznej czy pomocy społecznej, a przywrócenie statusu trwa nawet kilka dni. – Polska branża TSL chętnie zatrudnia pracowników z Ukrainy. Jako pracodawcy musimy zwracać uwagę, czy omyłkowo nasi pracownicy nie zostali pozbawieni świadczeń – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Przyszłość pracy w logistyce według DHL Express

Zgodnie z najnowszym raportem firmy „Future of Work in Logistics” rynek pracy jest w fazie przemian, które wynikają ze zmian demograficznych, postępu technologicznego oraz skutków pandemii Covid-19. Szacuje się, że obecnie ponad 50% wszystkich ról przywódczych pełni pokolenie X. Millenialsi stanowią największą część pracowników i do 2030 r. obejmą 40% populacji w wieku produkcyjnym. Wiedza, umiejętności i talent pokolenia Z będą napędzać większość operacji
w branży logistycznej po 2030 roku.