Zaloguj się

Wirtualne wrota wiedzy

  •  Wielicka Izabela
  • Kategoria: E-gospodarka
Niezwykle szybki rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ogólnoświatowy pęd do budowy społeczeństwa informacyjnego spowodowały ogromne zmiany w funkcjonowaniu bibliotek. Ambicją niemal każdej biblioteki stało się posiadanie
katalogu komputerowego. O jego zaletach nie trzeba było nikogo przekonywać. Jeśli tradycyjna biblioteka chce właściwie zaprezentować swe zbiory czytelnikowi z różnych punktów widzenia, musi zbudować oddzielne katalogi dla różnych rodzajów zbiorów, np.
druków zwartych, czasopism czy zbiorów specjalnych. W katalogu komputerowym jeden opis może być wykorzystywany wielokrotnie do prezentowania różnego typu informacji. Ten sam dokument informuje nas np. jakie inne dzieła danego autora znajdują się w zbiorach itp. Opis stosowany w katalogach kartkowych realizuje funkcje wyszukiwawcze za pomocą jednego tylko elementu - hasła. W systemach zautomatyzowanych - według dowolnych elementów opisu. Biblioteki, tak jak firmy i przedsiębiorstwa, posiadają własne strony internetowe. Biblioteczne www jest nieocenionym narzędziem komunikacyjnym. Oprócz roli informacyjnej spełnia jeszcze jedną ważną funkcję.
Umożliwiając czytelnikowi korzystanie z bibliotecznego katalogu on-line biblioteki wychodzą poza placówkę istniejącą fizycznie i wydłużają godziny jej otwarcia.
Wspólnymi siłami
Zarówno w Polsce jak i na całym świecie, zauważalny jest proces transformacji bibliotek ze zorientowanych na zbiory, ku zorientowanym na dostęp. Powszechna jest również tendencja do ich odchodzenia od samowystarczalności i nawiązywanie ścisłej sformalizowanej współpracy. Biblioteki, zwłaszcza uczelniane, zaczęły łączyć się w konsorcja celem dzielenia się zasobami i wzbogacania ich. Ponadto pojawienie się nowoczesnych technik informacyjnych wymusiło na tych placówkach nie tylko wykorzystanie nowych metod do prezentacji i udostępniania własnych zasobów i usług, ale przede wszystkim, konieczność zorganizowania i zapewnienia swoim użytkownikom dostępu do zewnętrznych, wirtualnych źródeł informacji. Wspólnymi siłami zaczęto więc tworzyć katalogi centralne, które zostały zasilone rekordami
komputerowych katalogów pojedynczych bibliotek. Wiedza scentralizowana Bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej, będąc w posiadaniu katalogów komputerowych, budują potężne sieci informacyjne oraz spójne jednorodne katalogi centralne i inne bazy danych. Dawniej pracownicy naukowi musieli dokonywać niemal detektywistycznych poszukiwań chcąc znaleźć w polskich bibliotekach potrzebną
literaturę. Dziś nieocenionym i niezbędnym narzędziem w procesie pozyskiwania wiedzy stanowią ogólnodostępne, sieciowe systemy informatyczne, coraz bardziej bezobsługowe i z milionami rekordów. Stosując metawyszukiwanie - można przeszukiwać przy pomocy jednego prostego działania wiele różnych bibliotecznych zasobów on-line. Katalogi centralne umożliwiają znalezienie poszukiwanej przez nas pozycji książkowej wskazując listę polskich bibliotek, które posiadają ją w swych zasobach. Bazy bibliograficzne pozwalają dodatkowo zapoznać się z zawartością czasopism. Szukając artykułów prasowych na interesujący nas temat otrzymamy informację w jakim czasopiśmie, w którym numerze i na której jego stronie dana publikacja się znajduje.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 3/2006.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 03 październik 2006 16:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe