Zaloguj się

Sklep internetowy - interes czy drogie hobby...

  •  Kuna Hanna,Bogajewski Wojciech
  • Kategoria: E-gospodarka
Czy warto prowadzić spożywczy sklep internetowy w Polsce - zastanawiają się nie tylko handlowcy. Większość jest przekonana, że raczej nie. Na przykładzie Grupy Firm TOTU chcemy pokazać, że jednak można robić w tej branży interesy.
                                                                                                                                                                           Redakcja

16 lipca 1997 roku Grupa Firm TOTU uruchomiła pierwszy w Polsce sklep internetowy branży spożywczej. Oferta obejmowała ponad 7000 produktów typowego, rzeczywistego hipermarketu. Realizując sklep internetowy totu (www.totu.com), przyjęto dwie zasady:
1) bazą sklepu internetowego będzie sklep rzeczywisty Firmy TOTU,
2) sprzedaż produktów w sklepie rzeczywistym jak i przez Internet musi odbywać się w tej samej cenie, a Internet powinien umożliwić dodatkową prezentację produktów.
W 1998 roku, kiedy współpracowano ze sklepami w Warszawie i Katowicach, podjęto decyzję uruchomienia platformy internetowej TOTU. Przyjęto dwa dalsze założenia:
1) towary dostarczane będą w ciągu dwóch godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep,
2) każdy sklep rzeczywisty, prezentujący swoją ofertę na platformie totu, będzie miał określony, przy pomocy kodów pocztowych, obszar dostawy swoich produktów.
W maju 2000 r. uruchomiono Internetowe Centrum Handlowe TOTU - platformę internetową totu, na którą kolejno są wprowadzane oferty polskich sklepów rzeczywistych, działających na terenie całej Polski.
Powyższe założenia działania sklepu internetowego, przyjęte przez Grupę w tych latach, stały się fundamentem realizacji sklepów internetowych, tworzonych ostatnio przez duże korporacje handlowe, np. Tesco, Wall Mart. Sklepy te, bazując na ofertach swoich sklepów rzeczywistych, przekraczających niekiedy 40 tysięcy produktów, nie ponosząc kosztów logistyki wykazują dużą dynamikę sprzedaży (w 2001 r. 7% całkowitej masy towarowej w Wielkiej Brytanii Tesco sprzedała przez Internet). Sprzedaż w wykorzystaniem Internetu w sposób istotny przyczynia się do wzrostu obrotów i dochodów tych sieci.
Przeciwieństwem dla koncepcji Grupy Firm TOTU są tworzone przez polskie portale, np. Wirtualna Polska, Onet, Gazeta, tzw. galerie handlowe. Sklepy tutaj oferują skromną ofertę handlową, niekiedy po kilka produktów. Koszt ich działalności jest wysoki, a tymczasem wyniki finansowe, zarówno portali jak i sklepów, nie są zachęcające.
Blisko sześcioletnie doświadczenie Grupy w handlu wykorzystującym Internet jako medium informacji i realizacji zamówienia, mogą być podstawą do określenia tendencji i kierunków dalszego rozwoju tego segmentu handlu.

Struktura Centrum Handlowego TOTU
Obecnie realizowane Internetowe Centrum Handlowe TOTU (ICH TOTU) jest trzecią wersją sklepu internetowego. Wszystko, co powstawało przez sześć lat, to wynik własnych przemyśleń i doświadczeń oraz wykorzystanie uwag klientów.
Hipermarket TOTU, działający od 16 lipca 1997 roku do 14 grudnia 1999 r., zrealizowany był na bazie Windowsa NT. Klient dochodził do produktu klikając na branże, podbranże i listę produktów. Niektóre produkty posiadały dodatkowy opis. Przyjęta struktura sklepu internetowego odpowiadała strukturze sklepu rzeczywistego, umożliwiając szybkie dojście do produktu. W pierwszym okresie sprzedaż odbywała się na terenie Poznania, Warszawy i Katowic.
Centrum Handlowe TOTU. Zakładając założenie sklepu internetowego, zawierającego ponad 500.000 produktów, oferowanych przez około 100 sklepów rzeczywistych, stwierdzono, mimo wielu prób, konieczność odejścia od dotychczasowych rozwiązań programowych. 14.12.1999 r. uruchomiono pierwszy sklep na platformie linuxa. W marcu 2000 r. uruchomiono salony specjalistyczne, oferujące produkty rtv, komputery, zabawki, meble itd. Niski poziom wiedzy producentów w zakresie Internetu, a także niewiara w jego siłę marketingową, praktycznie storpedowała rozwój salonów. W maju tego samego roku rozpoczęła działalność platforma internetowa TOTU, na której prezentowały swoją ofertę handlową spożywcze hipermarkety rzeczywiste z Bielska Białej, Katowic, Krakowa, Poznania i Warszawy.
Internetowe Centrum Handlowe TOTU uruchomiono 20.07.2002 r. jako kolejną wersję sklepu internetowego totu. (rys. 1). W związku z przekroczeniem oferty handlowej zawierającej 300.000 produktów w celu szybszego dojścia do produktów wprowadzono szereg istotnych zmian w ich wyszukiwaniu. Po raz pierwszy klient miał do wyboru kilka ścieżek zakupu, oprócz wyboru wg nazwy konkretnego produktu, co znacznie przyspieszało dotarcie do niego i podjęcie decyzji o zakupie.
Umożliwiono wybór produktów wg: 1) danego producenta z listy produktów, np. produkty Firmy Tchibo, 2) danego rodzaju, np. czekolady z orzechami, 3) opakowania, np. piwo w puszce, 4) żądanej wagi. Ostatnia wersja jest ciągle rozbudowywana i zakres prac w dużej mierze zależy od partnerów Firmy TOTU. W zakresie salonów nie dokonano żadnych zmian. Na wyróżnienie zasługuje Firma Grundig, która jako jedyna prezentuje całą swoją ofertę handlową dla klienta detalicznego w Polsce, w swoich preferowanych cenach. 
Działalność Centrum bazuje na uprzednio wypracowanych czterech zasadach:
1) prezentacji oferty handlowej danego sklepu, partnera TOTU,
2) sprzedaży towarów w cenie półki sklepu rzeczywistego,
3) działania każdego partnera TOTU na określonym obszarze wyznaczonym kodami pocztowymi,
4) dostawy towaru do klienta w ciągu dwóch godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep na obszarze przez niego obsługiwanym (21.04.2003 r. system obejmował 70,31% kodów pocztowych, w tym 367 miasta); na pozostałym obszarze dostępna jest oferta z Poznania, realizowana w czasie do 72 godzin.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 marzec 2007 14:00
Zaloguj się by skomentować