Zaloguj się

Posadzka w magazynie

  •  Malaszek Wiktor
  • Kategoria: Logistyka

Dla większości firm przychodzi czas, kiedy zostaje podjęta decyzja: budujemy nowy magazyn. Jako pierwszy powstaje projekt technologiczny magazynu, który określa technologie składowania, wyposażenie i sprzęt konieczny do jego obsługi. Później projekt budowlany, wybór wykonawcy i wreszcie realizacja inwestycji.

Posadzka w magazynach, a szczególnie w magazynach gdzie towary składowane są wysoko - kilka czy nawet kilkanaście metrów w górę, ma bardzo duży wpływ na jakość pracy w takim obiekcie. Możemy sobie wyobrazić, jak będą wyglądały regały montowane na posadzce, która nie jest płaska i równa. Oczywiście, w przypadku regałów, rozwiązaniem pozwalającym na częściową niwelację skutków nierówności jest stosowanie podkładek dystansowych pod stopy regałów. Niestety w przypadku wózka takie rozwiązanie nie jest możliwe; odchylenie kilku milimetrów koła wózka zamieni się w centymetry odchylenia palety unoszącej na wysokość kilkunastu metrów. Sposób przeliczania odchylenia bocznego:
punkt x = h [mm/m] x Hx [m] = … [mm]

Dla różnicy w wysokości posadzki 1,5 mm na długości 1 m odchylenie boczne wideł na wysokości 10 m będzie wynosiło już 15 mm (1,5 mm/m x 10 m = 15 mm). Odchylenie nie uwzględnia ugięcia masztu. Pogarsza się zatem efektywność i bezpieczeństwo pracy w magazynie. Wiele elementów składa się na to, aby nasza posadzka, na której będą posadowione regały i po której przemieszczać się będą nasze wózki, była odpowiedniej jakości. Podstawowe elementy mające wpływ na późniejsze cechy użytkowe posadzki to:
- Etap projektu technologicznego magazynu i projektu architektonicznego
- Etap wykonania podłoża pod posadzkę i wylewanie pierwszej warstwy betonu
- Etap wykonania posadzki właściwej
- Sezonowanie i wykonanie dylatacji
- Warunki eksploatacji posadzki.

Już na etapie projektu technologicznego powinny zostać określone dane, które później w projekcie budowlanym przeliczone zostaną na obciążenie, jakiemu poddana będzie nasza posadzka. Oczywiście błędy popełnione w tych etapach, wykryte w etapie kontroli projektu, będą kosztowały najmniej, a wykryte po zrealizowaniu budowy będą trudniejsze do naprawienia. Uniknięcie popełnienia błędów w fazie projektowania nie gwarantuje nam uzyskania odpowiedniej jakości posadzki w naszym magazynie. Kolejny etap, który może w przyszłości być przyczyną poważnych problemów, to przygotowanie gruntu pod fundamenty i pierwszą wylewkę, tak zwany "chudziak", czyli beton klasy na przykład C 8/10. Najczęściej spotykana jest podbudowa o strukturze: 30 cm zagęszczonej pospółki lub tłucznia, a następnie 10 cm lub więcej betonu klasy C 8/10. Niedostateczne zagęszczenie podbudowy pod wylewkę może spowodować, że podłoże pod naszą posadzką będzie niestabilne, co spowoduje, że posadzka w trakcie użytkowania może być poddawana naprężeniom, a w konsekwencji może pękać. Wskaźnik zagęszczenia IS jest określany w projekcie i dla magazynów wysokiego składowania zazwyczaj wynosi około 0,7 - 0,8 (maksymalna wartość tego wskaźnika to 1).

Następny etap realizacji budowy, który niesie zagrożenie przyszłych wartości użytkowych posadzki, to wylewanie posadzki. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach: pierwszy to odpowiednia jakość dostarczanego na plac budowy betonu. Beton określony w projekcie (na przykład beton klasy C 20/25) musi mieć odpowiednie parametry. Ich wartości oraz sposoby badań są opisane przez normę: PN-EN 206-1:2000.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 26 listopad 2012 12:47
Zaloguj się by skomentować