Zaloguj się

Pomoc w kompletacji

  •  Hereijgers Eric
  • Kategoria: Logistyka

Kompletowanie zamówień jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w magazynie. Proces kompletowania polega na wyszukiwaniu zamówionych towarów i przygotowaniu ich do wysyłki.

Kompletowanie zamówień jest czynnością pracochłonną, a ponadto wykonywane ręcznie może generować dużą liczbą błędów. Sposób w jaki realizowane są zamówienia ma również wpływ na organizację magazynu. W wielu przypadkach kompletowanie zamówień wykonywane jest przez pracownika magazynu, przy użyciu np. wózka naładownego ręcznego lub wózka kompletacyjnego napędzanego. Powstało wiele rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu ułatwienie przekazywania informacji pomiędzy dyspozytorem magazynu a pracownikiem kompletującym, co ma przyczynić się do wyeliminowania błędów i przyspieszenia procesu kompletowania. W artykule prezentuje się kilka wybranych rozwiązań, wymieniając ich zalety, wady oraz możliwości zastosowania.

OPIS SYSTEMÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PODCZAS KOMPLETACJI
Oto kilka mniej lub bardziej konwencjonalnych metod i technik wprowadzania i kontroli informacji podczas procesu kompletowania w systemach "ręcznych":
■ listy pobrań oparte o wydruki zamówień i/lub naklejane etykiety
■ skanery, przenośne terminale i wykorzystanie komunikacji radiowej
■ wyświetlacze regałowe (systemy pick-to-light)
■ systemy komunikacji audio
■ system RackRunner®

Listy pobrań oparte o wydruki zamówień i/lub naklejane etykiety
Na wydrukach zamówień, towary do pobrania są z reguły wymienione w logicznej kolejności w jakiej pracownik porusza się po magazynie. Numer zamówienia, kod lokalizacji towaru, kod towaru oraz liczba artykułów do pobrania są umieszczone na liście. Zamówienia realizowane są po kolei, zgodnie z listą, a każde wykonane pobranie zaznacza się na liście. W tym procesie nie ma wymiany informacji na bieżąco. Gdy okazuje się, że danego artykułu nie ma tam, gdzie miał być lub liczba artykułów na stanie jest mniejsza niż potrzebna do skompletowania zamówienia, pojawia się konieczność wykonania wielu dodatkowych czynności. Ponadto, system nie daje możliwości automatycznej kontroli poprawności realizacji zamówień.

Skanery/przenośne terminale
Informacja dotycząca zamówienia jest wczytywana do terminala, a instrukcje dla operatora są wyświetlane na ekranie urządzenia. Instrukcje pojawiają się w optymalnej kolejności, w jakiej pracownik będzie kompletował zamówienie. W chwili pobrania, czynność ta jest potwierdzana i wyświetlana jest kolejna instrukcja. W tym procesie istnieje możliwość wbudowania wewnętrznego systemu kontroli. Przykładowo, na ekranie terminala wyświetla się jedynie kod lokalizacji towaru do pobrania. Pracownik po dotarciu do wskazanego miejsca musi zeskanować albo etykietę towaru znajdującą się na opakowaniu, albo kod lokalizacji.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/1.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 13:06
Zaloguj się by skomentować