Zaloguj się

Prognozy rozwoju lotnictwa cywilnego

  •  Kowalski Adam
  • Kategoria: Logistyka

Gałąź pasażerska
Zapotrzebowanie na silniki lotnicze jest nieodłącznie związane z zapotrzebowaniem na samoloty i śmigłowce. Jednakże nie zachodzi między nimi proporcjonalna zależność. Dostarczenie 18 740 nowych samolotów i śmigłowców w ciągu następnych kilkunastu lat, wymagać będzie 48 100 silników różnych typów, łącznie z silnikami potrzebnymi na wymianę do samolotów obecnie funkcjonujących.

 

Spośród całego rynku silników lotniczych, przeważającą większość stanowią silniki największe. Prognozy dla innych grup silników wyglądają również pozytywnie, jednak najbardziej dynamicznie będzie wzrastać zapotrzebowanie na silniki z sektora o największej mocy. Ich udział w rynku wzrośnie z ogólnej liczby 7% w poprzednich latach - do 41 % w latach następnych. Trudno jest także mówić o segmentacji zapotrzebowania na określone typy silników na tle regionów świata, nawet jeśli weźmie się pod uwagę wielkość silnika lub liczbę zamówień. Na podstawie bardzo powierzchownych uogólnień można powiedzieć, iż: Azja i kraje Pacyfiku są zainteresowane największymi z dostępnych na rynku silników, w Ameryce Pn. oraz Ameryce Łac. dominującą rolę spełniają silniki o małej mocy, w Europie używane grupy silników są  bardziej  różnorodne i trudno jest mówić o przewadze jednej lub kilku z nich nad pozostałymi. Tak więc większość linii lotniczych skupiła się na grupie najważniejszych funkcji, toteż wymagają one wsparcia ze strony producentów silników lotniczych. Wytwórcy zobowiązują się, że wraz z silnikiem dostarczać będą pakiet usług wspierających obsługę silnika. Wśród producentów silników (tak jak wśród linii lotniczych) nastąpił podział nie tyle na regiony, co na specjalistyczne obszary współpracy, takie jak: utrzymanie techniczne silników, wspomaganie informatyczne, usługi finansowe. Zarówno linie lotnicze, producenci samolotów, jak i dostawcy silników zwracają coraz większą uwagę na wpływ produkowanych i użytkowanych przez nich wyrobów na środowisko: zanieczyszczenie powodowane spalaniem paliwa, hałas. Szukają również nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/3.
Ostatnio zmieniany w środa, 05 wrzesień 2012 08:16
Zaloguj się by skomentować