Zaloguj się

Infrastruktura procesów magazynowych

 •  Wojciechowski Adam
 • Kategoria: Logistyka

Zapoczątkowane 20 lat temu zmiany w gospodarce korzystnie wpłynęły na rozwój polskiej infrastruktury procesów magazynowych, do której zalicza się infrastrukturę magazynową i transportu wewnętrznego.

W każdym procesie magazynowym mamy do czynienia z eksploatacją urządzeń transportowo - magazynowych, do których zalicza się:

 • urządzenia magazynowe, a wśród nich urządzenia do składowania,
 • urządzenia transportowe i pomocnicze, umożliwiające mechanizację prac.

Spośród urządzeń do składowania najbardziej powszechnie stosowane są różnego rodzaju regały magazynowe. Praktycznie na rynku krajowym dostępne są wszystkie rodzaje regałów, których podział wynika z normy PN-78/M-78320 Urządzenia do składowania - Regały magazynowe - Nazwy, określenia, podział i symbole. Różnego rodzaju regały oferuje w Polsce 75 firm, z których około 85% należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W ich ofercie znajdują się regały zarówno renomowanych producentów, jak i tych mniej znanych. Badanie rynku wykazało, że:

 • największym zapotrzebowaniem klientów cieszą się regały stałe ramowe oraz przejezdne torowe ramowe,
 • na podstawie wielkości sprzedaży regałów w latach 2007 - 2009 niektórych producentów o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadających swoje zakłady produkcyjne w Polsce, można przypuszczać, że część sprzedanych regałów została wysłana na eksport, ale trudno jest ustalić, ile z nich trafiło na eksport, a ile na rynek krajowy,
 • sprzedaż poszczególnych rodzajów regałów charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, a najwięcej nabywców mają regały ramowe półkowe i paletowe, które są tańsze od pozostałych z uwagi na stosukowo prostą budowę,
 • sprzedaż wszystkich rodzajów regałów rosła do 2008 roku, natomiast w roku 2009 nastąpił jej spadek; wyjątek stanowią regały przejezdne półkowe, których sprzedaż w ub. r. wzrosła,
 • procentowy wskaźnik spadku sprzedaży nie był jednak równomierny dla poszczególnych rodzajów i zawierał się w przedziale 5,3% - 54,3%,
 • wielkość sprzedaży regałów w 2010 roku utrzyma się na podobnym poziomie, co w roku 2009, a może nawet nieznacznie wzrośnie.

Analiza oferty rynkowej regałów pozwoliła zaobserwować pewne trendy:

 • ekspansja wyrobów firm azjatyckich, dalekowschodnich (szczególnie chińskich), może ze względów cenowych okazać się dużym zagrożeniem dla wielu producentów z innych stron świata, a równocześnie może być obarczona ryzykiem wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji,
 • wiele firm z obszaru urządzeń do składowania postanowiło kompleksowo podejść do obsługi oraz oczekiwań klientów i dlatego wzbogaciły swoją ofertę o urządzenia transportu technologicznego, takie jak na przykład przenośniki czy układnice, które sterowane zintegrowanym programem komputerowym pozwalają na dostarczanie automatycznych systemów składowania,
 • stale rozwija się w Polsce rynek regałów używanych, a to wymaga przeprowadzania rzetelnej oceny ich stanu technicznego.

Spośród urządzeń transportowych najbardziej rozpowszechnione w praktyce są różnego rodzaju wózki jezdniowe, ręczne i napędzane oraz układnice.
Na rynku polskim dostępna jest bardzo bogata oferta różnego rodzaju wózków jezdniowych, tak ręcznych jak i napędzanych. Dostawą wózków zajmuje się w naszym kraju około 100 firm, wśród których:

 • około 80% należy do sektora MSP,
 • około 15% to przedstawicielstwa firm posiadających ugruntowaną pozycję na rynku światowym,
 • około 50% firm oferuje klientom usługę wynajmu wózków jezdniowych napędzanych,
 • ponad 50% firm oferuje użytkownikom wózków usługi serwisowe.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2012 14:24
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe