logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zarys europejskiej polityki logistycznej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Artykuł poświęcony jest podstawom europejskiej polityki logistycznej. Ujmuje: przesłanki, wpływ przemian w transporcie UE, cele i zakres polityki logistycznej. Wskazuje ponadto na znaczenie standaryzacji czynności ładunkowych, liberalizacji na kształtowanie systemu transportowego oraz rolę transportu intermodalnego w kreowaniu europejskiej polityki logistycznej.

1. Przesłanki europejskiej polityki logistycznej
Rozszerzona Unia Europejska (27 państw członkowskich) stoi przed nowymi wyzwaniami, m.in. w zakresie wyrównywania różnic w rozwoju regionów, kreowania nowej struktury gospodarki unijnej, powiązań produkcyjnych, handlowych i transportowych w ramach swojego obszaru. Należy także uwzględniać powiązania logistyczne z całym światem, a szczególnie z najbliższym geograficznie otoczeniem. Celem jest rozwój społeczno-gospodarczy, a w szczególności wzrost jakości życia obywateli Unii. W globalnej rywalizacji gospodarczej z wielkimi obszarami jak Rosja, Chiny, USA czy Indie wygrać można głównie przez systematyczny wzrost konkurencyjności produktów unijnych. Znaczącą część kosztów produktów w miejscu u odbiorcy stanowią koszty logistyczne. Koszty logistyczne zarówno te bezpośrednie, jak i pochodne, spowodowane są zawodnością lub niewydolnością łańcuchów dostaw.
Transport należy do elementów o zasadniczym znaczeniu dla utrzymania i zwiększenia europejskiej konkurencyjności. We współczesnym społeczeństwie obsługa złożonych operacji transportowych wymaga bardzo wydajnych rodzajów transportu i ich spójnego współdziałania. Zaawansowane i zintegrowane rozwiązania logistyczne mogą przyczynić się do optymalizacji operacji w zakresie transportu towarowego, a tym samym do zapewnienia wzrostu w Europie i jej większej konkurencyjności w skali globalnej.

Komisja Europejska zwracała na to uwagę już w roku 1997 w swoim dokumencie na temat transportu towarów. Podejmuje się w nim kwestie systemowego podejścia do przewozów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego.
Można wymienić następujące grupy przesłanek tworzenia europejskiej polityki logistycznej:

  • wpływ logistyki na konkurencyjność gospodarki,
  • integracja w ramach Unii Europejskiej,
  • rosnące wymagania użytkowników końcowych,
  • liberalizacja, w szczególności transportu i usług pocztowych.

W niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego logistyka towarów stanowi jeden z fundamentalnych warunków działalności gospodarczej, produkcji i handlu. Czynniki czasu i kosztów mają decydujące znaczenie, wpływając m.in. na lokalizację przedsiębiorstw.
Pogłębiający się proces globalizacji gospodarki powoduje, że logistyka i jej koszt stanowią coraz ważniejszy środek konkurencji i racjonalizacji, a także wzrasta ich znaczenie dla ochrony środowiska. Komisja Europejska podkreśla, że transport jest istotnym czynnikiem utrzymania i zwiększania konkurencyjności Europy. W nowoczesnym społeczeństwie obsługa złożonych operacji transportowych wymaga wysoce wydajnych rodzajów transportu i ich spójnego współdziałania.
Zaawansowane i zintegrowane rozwiązania logistyczne mogą przyczynić się do optymalizacji operacji w zakresie transportu towarowego, a tym samym do zapewnienia wzrostu w Europie i jej większej konkurencyjności w skali globalnej.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:10
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj